Đức Thánh Cha bổ nhiệm linh mục chánh xứ kế vị Đức Hồng Y Maradiaga ở Tegucigalpa

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp nhận đơn từ chức của Đức Hồng Y Oscar Maradiaga hiện là Tổng Giám mục Tegucigalpa, Honduras, và bổ nhiệm một linh mục chính xứ, Cha José Vicente Nácher Tatay, kế vị ngài.

(Tin Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp nhận đơn từ chức Tổng giáo phận Tegucigalpa, Honduras, của Đức Hồng Y Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Đức Hồng Y, người đã từng là điều phối viên của Hội đồng Hồng Y kể từ năm 2013, đã bước sang tuổi 80 vào ngày 29 tháng 12.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn một linh mục 58 tuổi, là một cha xứ, kế vị Đức Hồng Y. Cha Nácher là cha sở của San Vicente de Paúl ở thành phố San Pedro Sula ở Honduras, và là bề trên miền của Tu hội Truyền giáo (Vincentians) ở Trung Mỹ.

Cha José Vicente Nácher Tatay sinh ngày 10 tháng 4 năm 1964 tại Valencia, Tây Ban Nha. Cha có bằng Cử nhân Xã hội học tại Đại học Alicante, và sau đó học Triết học và Thần học tại Đại Chủng viện của Tu hội Truyền giáo ở Barcelona và tại Khoa Thần học ở Cataluña. Ngài Tuyên Khấn Trọng Thể trong Tu Hội Truyền Giáo ngày 20 tháng 1 năm 1990 và thụ phong linh mục ngày 26 tháng 10 năm 1991.

Cha José Vicente Nácher đã đảm nhiệm các chức vụ: cha xứ San Vicente de Paúl ở San Pedro Sula (2000-2005); cha xứ của San José ở Puerto Lempira (2006-2016) và Đại diện giám mục miền Mosquitia trong Giáo phận Trujillo. Ngài là cha sở của San Vicente de Paul ở San Pedro Sula và là bề trên miền của Tu hội Truyền giáo ở Honduras kể từ năm 2016.