26. Khi chúng ta yêu Thiên Chúa vì Ngài là Thiên Chúa, thì cấp độ yêu Ngài phải vô hạn.

(Thánh Bernardus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info