17- VỘI VÀNG HẤP TẤP

Nước Tống có một nông dân, nhìn thấy đám mạ của ruộng nhà mình đã già rồi mà không lớn, rất là nóng ruột, bèn đi nhổ những đám mạ cao.

Tối lại ông ta mệt mỏi trở về nói với người nhà:

- “Hôm nay đúng là mệt thật, tôi đã giúp cho đám mạ mau sinh trưởng.”

Đứa con vội vàng chạy về đám ruộng nhà mình coi xem sao, thì chỉ nhìn thấy tất cả đám mạ đã khô héo.

(Mạnh tử)

Suy tư 17:

Nóng vội hấp tấp, nông nổi, là những cụm từ người ta dành cho những người nóng vội, nóng giận là chuyện thường tình của con người, nhưng nó vẫn luôn là khuyết điểm của nhân loại. Biết bao người đã lầm than khổ cực vì những quyết định của các vị lãnh đạo quốc gia? Có những người tự mình ôm mối hận suốt đời vì quyết định hấp tấp của mình: hôn nhân tan vỡ, vì quyết định vội vàng mà không tìm hiểu; lỡ bước sa chân vào chốn lầu xanh, đa số vì yêu vội yêu vàng, nghe lời đường mật của những tên sở khanh; mang thân tù tội, cũng vì một phút nông nổi…

Người biết tu tâm dưỡng tính thì không nóng vội không hấp tấp, bởi tính điềm đạm thì làm cho người ta biết cân nhắc sáng suốt hơn khi tranh luận hoặc khi quyết định một vấn đề gì đó.

Trong linh đạo tu đức sự hấp tấp, nóng vội cũng là do sự nhiệt tình thiếu suy xét mà, cho nên tác giả sách Cách Ngôn đã nói: “Nhiệt tình mà thiếu suy xét nào có ích chi, bước vội vàng ắt có khi lầm lỡ.” ( Cn19, 2), nó cũng là nguyên nhân dẫn đến kiêu ngạo.

Trước khi ký kết một hợp đồng hay một giao kèo nào đó, người ta không vội vàng hấp tấp ký ngay, mà cần phải cân nhắc, đắn đo, suy nghĩ.

Tôi cũng nên đắn đo suy nghĩ trước khi hành động, bởi vì một linh mục, một tu sĩ một nữ tu mà không cẩn thận cân nhắc hành động của mình, thì tai hại không thể lường được.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info