'Trước khi ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi, trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi' Gr.1:5

'Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta' Is. 49:16.


Cả hai đại tiên tri đều xác định mầu nhiệm cuộc sống của mỗi cá nhân bắt nguồn từ Thiên Chúa, chính Ngài tác tạo nên ta. Các tiên tri cũng cho biết mỗi người được sinh ra với mục đích rõ rệt, là ngôn sứ của Thiên Chúa. Là ngôn sứ, Thiên Chúa kì vọng nơi chúng ta sống trung thành với ơn gọi làm ngôn sứ, đồng thời làm cho Danh Chúa cả sáng giữa muôn dân.

Rất ít cá nhân biết rõ ràng sứ mạng ngôn sứ của mình. Có những vị đặc biệt biết rõ sứ mạng ngôn sứ như thánh Gioan Tiền Hô, Đức Trinh Nữ Maria và thánh cả Giuse, bởi những vị này có một sứ mạng đặc biệt trực tiếp liên quan đến chương trình cứu độ của Đấng Cứu Thế. Đại đa số chúng ta hàng ngày, cố gắng phấn đấu hiểu rõ hơn ơn gọi làm ngôn sứ của chính mình. Ngoài mặc khải chung cho toàn thể nhân loại, đó là cầu cho Nước Cha trị đến trong tâm hồn mỗi người, và sống làm vinh Danh Chúa trước muôn dân; mỗi cá nhân trông cậy vào ơn Chúa soi sáng, hướng dẫn trong việc chọn lựa đúng, làm tròn sứ mạng ngôn sứ của mình.

Thiên Chúa có toàn quyền áp đặt í Chúa trong cuộc đời ta, nhưng Chúa không làm thế, mà tôn trọng quyền tự quyết của mỗi cá nhân. Để làm sáng tỏ sứ mạng ngôn sứ nơi những người được chọn. Thiên Chúa đã âm thầm, kín đáo, chuẩn bị nhiều năm trước cuộc sống của thánh Gioan Tiền Hô, Đức Trinh Nữ và thánh Giuse trước khi các ngài được tạo thành. Chúng ta tự hỏi làm sao có thể chuẩn bị cuộc đời cho người khác trước khi người đó được sinh ra? Tiên tri cho biết Thiên Chúa có khả năng làm những việc kì diệu ngoài sức tưởng, dự trù, tính toán của nhân loại.

'Trước khi ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi, trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi' Gr.1:5

Sứ thần Thiên Chúa được sai đến với Đức Trinh Nữ và thánh Giuse để hỏi í kiến các ngài. Cả hai đều toàn quyền, tự do quyết định cho tương lai của mình. Mặc dù các ngài được sinh ra với mục đích rõ rệt, nhưng Thiên Chúa vẫn sai sứ thần đến hỏi í kiến từng vị trước khi Thiên Chúa thực hiện í định của Ngài. Đối với các ngài, việc thực hiện í Chúa trong cuộc sống của mỗi vị đã rõ ràng nhưng chi tiết liên quan đến cuộc sống từng vị thì chưa được sáng tỏ. Đức Trinh Nữ không hề biết việc chấp nhận làm mẹ Đấng Cứu Thế bao gồm cả việc trở thành dân tị nạn. Thánh Giuse không rõ chấp nhận làm cha Đấng Cứu Thế bao gồm cả việc bị thân nhân, thân hữu, kịch liệt phản đối, cộng thêm phê bình, chỉ trích. Thánh Gioan Tiền Hô không rõ chấp nhận công việc, khai phá, mở đường, cho Đấng Cứu thế dẫn đến việc bị tù trong ngục tối và bị chém đầu để trên đĩa làm lễ vật cho thần 'nhu nhược' của hoàng đế Hêrôđê và thần 'dâm dục' của nữ hoàng Hêrôđia. Cuộc sống của các ngài cho biết cuộc sống là một hành trình và trên hành trình đó chứa nhiều chông gai, cộng thêm bí ẩn về tương lai. Thánh Gioan mở đường cho Đấng Cứu Thế; trong khi đó chính Thiên Chúa, hướng dẫn, chỉ đường cho những ai sống tâm tình cầu nguyện, tin yêu phó thác đời mình trong Chúa.

Trước khi 'Xin Vâng' tin tưởng, phó thác đời mình cho Thiên Chúa, cả Đức Trinh Nữ lẫn thánh Giuse đều xin ơn soi sáng. Các ngài được chọn cách đặc biệt là cộng tác vào chương trình cứu độ của Đấng Cứu Thế. Dù được định trước nhưng các ngài vẫn không rõ. Trước khi được sứ thần loan báo, các ngài sống cuộc sống bình thường như mỗi người chúng ta, hàng ngày vẫn âm thầm, tìm hiểu về sứ mạng ngôn sứ của mình. Sứ mạng đó sáng tỏ sau khi được sứ thần loan báo và các ngài đồng í tự nguyện đáp lại lời Thiên Chúa mời gọi. Ngay cả sau khi đồng í cộng tác vào công trình cứu độ, chi tiết cuộc sống của các ngài vẫn nằm trong vòng bí mật, và chỉ được Thiên Chúa mặc khải từng bước một.

Đức Trinh Nữ lúc đầu từ chối làm mẹ Thiên Chúa, sau đó đổi í chấp nhận, 'Xin Vâng'. Thánh Giuse lúc đầu chấp nhận 'Xin Vâng' đón nhận Đức Trinh Nữ về sống chung nhưng sau đó đổi í. Đức Trinh Nữ từ chối vì hiểu lờ mờ í định của Thiên Chúa và có lẽ chính Đức Trinh Nữ cảm thấy mình không xứng đáng lãnh nhận ơn cao trọng đó. Chính ơn khiêm nhường tột đỉnh này là rường cột cho mọi Kitô hữu học từ Đức Maria. Đức Trinh Nữ thưa 'Xin Vâng' sau khi nghe sứ thần giải thích. 'Xin Vâng' biểu lộ tâm tư, cuộc sống Đức Maria, từ nay hoàn toàn thuộc về Chúa. Thánh Giuse từ chối đón nhận Đức Trinh Nữ bởi muốn cứu Đức Trinh Nữ khỏi chết thảm. Luật lệ thời đó buộc ném đá chết những phụ nữ nào có thai ngoài hôn nhân. Thánh Giuse muốn làm công việc tốt lành, cứu Đức Trinh Nữ với khả năng, cách riêng mình. Thiên Chúa đã can thiệp bởi chính Thiên Chúa có cách riêng của Ngài bởi Ngài luôn nắm quyển chủ động trong tất cả mọi hoàn cảnh. Chúng ta xin ơn cây trông nơi Thiên Chúa.

TiengChuong.org

Free Choice

'Before I formed you in the womb I knew you; before you came to birth I consecrated you; I have appointed you as prophet to the nations' Jer. 1:5.

'I have branded you on the palms of my hands'. Is 49:16


Both the prophets, Jeremiah and Isaiah, revealed the mystery of each individual which is how and where we first come from. The prophets also tell us that we are born into this world for a purpose, and that purpose is to be a prophet to the nations. As a prophet, God expects each of us to be faithful to our vocation, and to do God's will to the best of our ability. The problem is that only a few people know exactly what their vocations are, such as John the Baptist, and Mary and Joseph, because these people are chosen for a specific task. Their lives are directly involved in carrying out God's plan of salvation. The rest of us struggle hard to find out about our vocation. Apart from the general universal call to pray for God's kingdom to come, and to give glory to God in our daily lives; we, as a prophet of God, depend on God to find out about our vocation in our daily lives. God has the full right to impose His will upon us; but chooses to respect our free will. To make God's will known to Mary and Joseph, God has prepared their lives, unknown to them, long before they were born. How can you prepare for something before it comes into existence? The prophet told us, God alone can do things beyond our comprehension, 'Before I formed you in the womb I knew you; before you came to birth I consecrated you'.

God sends His messenger to Mary and Joseph for consultation. And they have the freedom to chose. The account of the birth of Jesus records clearly the process of consultation. The angel comes to Mary and Joseph to announce God's will upon them. Even though; Mary, Joseph and John the Baptist had already been chosen, and well prepared for a special role in the history of salvation, and yet God consults them before God's plan is implemented. For them, the commitment to follow God's will is clear but what that involves is slowly being revealed. Mary would not have know that she would be a refugee after she agreed to be the mother of Jesus. Joseph would not have anticipated receiving much criticism and gossip from his family members and his friends. John the Baptist would not have imagined that he would be beheaded as a prophet of God. The lives of these people tell us that life is a journey and on that journey, we all struggle hard because we are having a journey into an unknown future. We place our trust in God for guidance step by step on the way. Before making a firm commitment, both Mary and Joseph asked God's messenger for clarification. They had been chosen for a specific task and yet it was hidden from their eyes. Before the calling, both Mary and Joseph were living like the rest of us, probing to do God's will. Their vocation became clearer after they had met God's messenger, but, even so; their vocation was not revealed in detail, but slowly unwrapped event after event.

Mary first said 'No' to being the mother of Jesus and then changed her mind to say 'Yes'. Joseph agreed to take Mary home to take care of her and then changed his mind to say, 'No'. Mary said 'No' because she could not understand the message and probably she felt unworthy of it. She changed her mind when God's messenger explained to her. Her 'Yes' demonstrated her total trust in God. Joseph believed Mary could be in grave danger and tried to save her. The law of the time allowed stoning to death any woman who conceived out of wedlock. Joseph tried to do something good out of his goodwill, and also by his own power, but God intervened, telling him that it is not him, but God who is in control. Joseph trusts that God, in his time and his own way, will take care of things and everything will work out as God has planned for him. We pray to have faith and trust in the Lord.