Baltimore: Trong khi giáo hội Công Giáo Phi Châu đang trải qua sự lớn mạnh nhanh chóng và có nhiều ơn gọi thánh hiến, thế nhưng Đức Hồng Y Peter Turkson tại Cape Coast, Ghana- Phi Châu, quan tâm đến sự trưởng thành trong đức tin.

Đức Hồng Y Turkson đã bày tỏ cảm nghiệm với tờ báo Công Giáo “The Catholic Review” của Tổng Giáo Phận Baltimore, Hoa Kỳ, rằng giáo hội phải khuyến khích một sự trở lại đạo thật sự.

“Giáo hội Phi Châu đang lớn mạnh, thật là đúng. Thế nhưng chúng ta cũng chắc chắn có một kiểu giáo lý viên không được sâu sắc lắm. Những truyền thống văn hóa và giá trị không được giá trị Phúc Âm biến đổi tận căn. Chúng ta cần có một sự từng trải trở về đạo được bén rễ sâu xa hơn “.

Đức Hồng Y Turkson đã viếng thăm bang Baltimore Hoa Kỳ trong 2 ngày 18-19/5 trước khi đi đến Connecticut để tham dụ lễ thụ phong linh mục cho một tu sĩ dòng Phan Sinh.

Đức Hồng Y Turkson đã lưu ý đến nạn diệt chủng và chiến tranh đã gây tổn thương đến Rwanda, được coi như là một thí dụ điển hình giải thích tại sao một số người Công Giáo trong lục địa của ngài đã không ấp ủ trọn vẹn sứ điệp Tin Mừng.

Rwanda “đã được coi là từng có 80% người Công Giáo, thế nhưng họ đã quên mình là người Công Giáo, và họ đã quên đi họ là người Kitô Giáo. Đó là một sự mất mát nhân mạng kinh khủng. Sự truyền bá Tin Mừng cần phải triệt để ngõ hầu những chân giá trị truyền thống được thử thách và được biến đổi”.

Đức Hồng Y bày tỏ sự đau buồn khi thấy sự vật lộn của giáo hội tại Âu Châu. Các vị thừa sai Âu Châu đã mang đức tin Công Giáo sang Phi Châu, và người Công Giáo tại đó lại coi những người Âu Châu như là những người lãnh đạo tinh thần của họ.

“Thật không thể bỏ qua khi chúng ta thấy rằng bối cảnh Kitô Giáo trở về với Âu Châu. Nếu Âu Châu trở nên ít người Kitô hữu hơn, nó cho chúng ta một cảm nhận chúng ta là những đứa con mồ côi, hay có một kinh nghiệm đến đức tin không có cha mẹ”.

Ngài nói nó tổn thương đến những nỗ lực phúc âm hóa tại Phi Châu khi mà con người nhìn đến Âu Châu và xem đó là những người khuyến khích người Phi Châu ấp ủ đến một đức tin mà giờ đây đang bỏ rơi.

“Tôi vui mừng Tân Giáo Hoàng lần nữa đến từ phía Bắc (Âu). Tôi cầu xin đến sự kiện là ngài đến từ Âu Châu sẽ cung cấp một mùa xuân mới đức tin cho Âu Châu”.

Đức Hồng Y Turkson đã nói đến trong Tổng Giáo Phận của ngài có khoảng 300, 000 người Công Giáo, ngài cảm thấy được can đảm khi mà nhiều người nam và nữ đáp lại ơn gọi trơng đời thánh hiến. Cách đây 2 năm, 17 chủng sinh đã được thụ phong linh mục tại Cape Coast.

Đào luyện tu sĩ phải đảm bảo sao cho các ứng sinh “ấp ủ đến những hy sinh được đòi hỏi tới”.

Bởi vì với nhiều ơn gọi, Đức Hồng Y Turkson sẽ gởi một số linh mục tới những phần khác trên thế giới nơi có ít linh mục. Hiện tại có 4 linh mục tại Cape Coast đang mục vụ tại Canada, 2 linh mục phục vụ tại bang Seatle, và nhiều người nữa đang ở tại Nừu Ước Hoa Kỳ và tại Âu Châu.

Trong 2 ngày ở lại khu vực Baltimore Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Turkson đã gặp gỡ Đức Hồng Y William H. Keeler tại Baltimore và Đức Hồng Y cai quản Tổng Giáo Phận Washington là Đức Theodore Ẹ McCarrick và các Ngài cùng đồng tế tại Vương Cung Thánh Đường của Đền Thánh Quốc Gia Mẹ Vô Nhiễm tại Washington.