Asia-News, cơ quan thông tin của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại, cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa chiêu hồi được thêm một Giám Mục Thầm Lặng. Lời tuyên thệ trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc, và đặc biệt là chính sách Trung Quốc Hoá tôn giáo của Đức Cha Phaolô Mã Tồn Quốc (Ma Cunguo - 馬存國) cho thấy rõ điều đó.

Đức Cha Mã Tồn Quốc sinh năm 1971, được thụ phong linh mục trong Giáo Hội thầm lặng vào ngày 23 tháng Ba, năm 1996. Ngày 15 tháng Ba, 2007, sau cái chết của Đức Cha Bônaventura La Quyên (Luo Juan - 罗娟), Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 đã bổ nhiệm Cha Mã Tồn Quốc làm Giám Mục Sóc Châu (Shouzhou -朔州) ở phía Bắc tỉnh Sơn Tây (Shanxi -山西) khi ngài mới 36 tuổi.

Bọn cầm quyền Bắc Kinh đã không công nhận quyết định bổ nhiệm này của Đức Thánh Cha Bênêđíctô 16 cho đến gần đây sau khi Đức Cha Mã Tồn Quốc đồng ý gia nhập Hội Công Giáo Yêu Nước.

Buổi lễ nhận tòa chính thức đã được tổ chức vào ngày 9 tháng 7 và được chủ trì bởi người đứng đầu Hiệp hội Yêu nước tỉnh Sơn Tây, cùng với Phó giám đốc ủy ban hành chính tỉnh và Đức Cha Mạnh Ninh Hữu (Meng Ningyou - 孟宁友), là Giám Mục giáo phận Thái Nguyên (Taiyuan -太原).

Trong lời tuyên thệ trước các cán bộ tỉnh ủy Sơn Tây, Đức Cha Mã Tồn Quốc nói:

“Tôi, ký tên dưới đây là Phaolô Mã Tồn Quốc, theo sự sắp đặt khôn ngoan của Chúa là Thiên Chúa của chúng tôi, đã được bổ nhiệm làm Giám Mục của giáo phận Sóc Châu, mặc dù tôi không cảm thấy xứng đáng với nhiệm vụ này, tôi đã khiêm tốn đáp lại lời kêu gọi của Chúa và các trách nhiệm của Giám Mục.

Tôi sẽ tuân giữ các điều răn của Chúa. Tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm trong sứ vụ Giám Mục, tôi sẽ loan báo Tin Mừng một cách trung thành, và luôn trung thành với Giáo Hội Thánh Thiện, Duy Nhất, và Tông Truyền, tôi sẽ ra sức làm việc để xây dựng Nhiệm thể Chúa Kitô, là Giáo hội, và hiến mạng sống của tôi cho sứ mệnh loan báo Tin Mừng.

Tôi sẽ tôn trọng các giáo huấn từ Ngai Tòa Thánh Phêrô. Tôi sẽ hướng dẫn các linh mục và tín hữu của giáo phận tôn trọng Hiến pháp, bảo vệ sự thống nhất của đất nước và sự hòa hợp xã hội, yêu đất nước và Giáo hội, theo phương châm Trung Quốc Hóa Công Giáo, góp phần hiện thực hóa Giấc mơ Trung Hoa.”

Đức Cha Mã Tồn Quốc trở thành Giám Mục thầm lặng thứ ba ra “hồi chánh” với bọn cầm quyền chỉ trong vòng hơn một tháng. Hai “hồi chánh viên” khác là Đức Cha Phêrô Lý Huệ Nguyên (Li Huiyuan - 李慧源) của giáo phận Phượng Tường (Fengxiang - 凤翔) và Đức Cha Lâm Gia Thiện (Lin Jiashan - 林家善) của giáo phận Phúc Châu (Fuzhou -福州).

Giáo phận Sóc Châu có hơn 10 ngàn tín hữu, và vài chục linh mục và nữ tu, là giáo phận thầm lặng thứ ba bị xóa sổ sau khi các vị chủ chăn được kết nạp vào Hội Công Giáo Yêu Nước.


Source:Asia News