Các nữ tu Dòng Tiểu Muội Của Người Nghèo gần đây đã tới Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ một lần nữa để bảo vệ cộng đồng của các chị chống lại các nỗ lực buộc các tu sĩ Công Giáo phải hợp tác với các hoạt động vô luân, và một lần nữa, Tối Cao Pháp Viện đã công nhận quyền tự do tín ngưỡng của các chị. Với tỷ số 7 trên 2, Tối Cao Pháp Viện đã phán quyết có lợi cho các nữ tu.

Đức Tổng Giám Mục Thomas G. Wenski của Miami, Chủ tịch Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB, và Đức Tổng Giám Mục Joseph F. Naumann của tổng giáo phận Kansas City, Chủ tịch Ủy Ban Các Hoạt Động Phò Sinh, đã ban hành một tuyên bố liên quan đến phán quyết này như sau:

Đây là một câu chuyện dài nhiều tập mà lẽ ra không nên xảy ra. Tránh thai không phải là chăm sóc sức khỏe và chính phủ không bao giờ nên bắt buộc các chủ nhân phải cung cấp điều này ngay từ đầu. Ngay cả sau khi chuyện đã diễn ra, có nhiều cơ hội cho các quan chức chính phủ để thực thi điều đúng đắn và miễn trừ cho những người phản đối vì lý do lương tâm. Hết lần này đến lần khác, các giới chức thẩm quyền và các luật sư đã từ chối tôn trọng quyền của các nữ tu Dòng Tiểu Muội Của Người Nghèo, và đức tin Công Giáo mà các chị tuyên xưng, và quyết liệt từ chối hành động theo sự thật về tình dục và con người nhân bản. Ngay cả sau khi chính phủ liên bang đã mở rộng miễn trừ không phải mua bảo hiểm tránh thai bắt buộc HHS vì lý do tôn giáo, Pennsylvania và các tiểu bang khác vẫn tiếp tục cuộc tấn công vào tự do lương tâm.

Dòng Tiểu Muội Của Người Nghèo là một giáo đoàn quốc tế cam kết xây dựng một nền văn hóa sự sống. Các chị chăm sóc người già và người nghèo. Các chị đề cao phẩm giá con người. Các chị làm theo lời dạy của Chúa Giêsu Kitô và Giáo hội của Người. Chính phủ không có quyền buộc một dòng tu hợp tác với cái ác. Chúng tôi hoan nghênh quyết định của Tối Cao Pháp Viện. Chúng tôi hy vọng phán quyết này mang lại dấu chấm hết cho bộ phim nhiều tập đã quá dài này về sự phân biệt đối xử của chính phủ đối với những người có đức tin. Tuy nhiên, khi xem xét những nỗ lực mà chúng ta thấy họ đã tung ra để buộc chúng ta tuân thủ mệnh lệnh này, chúng ta phải tiếp tục cảnh giác về tự do tôn giáo.


Source:USCCB