Tượng thánh Giuse, một bức tượng kết nối Đức Phanxicô và Đức Piô XII

Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ ngày 1/5 tại nguyện đường thánh nữ Marta trước tượng Thánh Giuse thợ, bức tượng mà Đức Giáo Hoàng Piô XII đã dùng vào năm 1956, để công bố một năm thánh dâng kính thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria.

(Tin Vatican - Alessandro De Carolis)

Trong khung cảnh của cơn đại dịch Covid-19 ngày nay tương tự như thảm cảnh đã xảy ra vào 64 năm trước. Thánh Giuse, quan thầy bảo trợ của người công nhân luôn hiện diện để chở che cầu bầu cho thế giới, đặc biệt nước Ý trong thời hậu thế chiến...

Bức tượng được rước từ Milan về Rome

Ngoài những khác biệt về lịch sử, rất nhiều điểm tương đồng về bức tượng Thánh Giuse này được rước về Vatican vào tối thứ Năm vừa qua. Tượng được đặt trong nhà nguyện thánh Marta, trước Thánh lễ sáng thứ Sáu, thánh lễ dâng kính thánh Giuse Thợ do Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành.

Vào năm 1956, trong một quang cảnh tương tự - đó là vào ngày 1 tháng 5 Đức Tổng Giám Mục Milan lúc đó là Hồng Y Giovanni Battista Montini – đã dùng máy bay trực thăng để đem tượng thánh Giuse về Roma ngày 2/5 để được Đức Giáo Hoàng Piô XII làm phép cho (ACLI) Liên đoàn Công nhân Kitô giáo của Ý cung kính... và sau 12 tháng, thánh tượng được chu du khắp nước Ý và trở về Roma và Đức Piô XII đã dâng lễ kính Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria và là Cha nuôi của Chúa Giêsu.

Cuộc rước

Lúc đó cũng như bây giờ, các thành viên của Liên đoàn Công nhân (ACLI) chủ động trong việc rước tượng... Trong ý định, họ muốn đưa đến cho Đức Thánh Cha Phanxicô một bức tượng đồng được mạ vàng của nhà điêu khắc Enrico Nell Breuning. Bức tượng cao 150 cm thường được đặt tại trụ sở của Hiệp hội tại Rome.

Trước đây, bức tượng này cũng đã được rước theo đoàn hành hương và đặt gần Đức Thánh Cha Phanxicô trong Hội trường thánh Phaolô vào ngày 23/5/2015.

Công việc tự nguyện và liên đới

Những kết lối quá khứ với hiện tại như đang quyện lẫn quanh bức tượng huyền nhiệm này. Ông Roberto Rossi, chủ tịch của Phong trào Công nhân quốc gia Ý (ACLI) cho hay những ký ức xưa của những người đi trước chúng tôi, đã soi dẫn chúng tôi thực hiện điều này, chứ Đức Thánh Cha không có ngỏ ý mong muốn việc này được thực hiện…