Sáng thứ Sáu 1 tháng Năm, Đức Thánh Cha đã cử hành Lễ Thánh Giuse Thợ tại nhà nguyện Santa Marta. Nhà nguyện hôm nay có thêm một bức tượng là Thánh Giuse Thợ của Hiệp hội Công nhân Công Giáo Ý.

Lịch sử của bức tượng này như sau.

Ngày 1 tháng Năm, 1955, Đức Thánh Cha Piô thứ 12 thiết định việc cử hành Lễ Thánh Giuse Thợ vào ngày 1 tháng Năm hàng năm trong toàn thể Giáo Hội.

Nhà điêu khắc người Ý Enrico Nell Breuning đã thực hiện ngay một bức tượng bằng đồng mạ vàng theo yêu cầu của Hiệp hội Công nhân Công Giáo Ý. Tượng cao 1.5m. Bức tượng đã được hoàn thành sau gần một năm.

Sáng ngày 1 tháng 5, 1956, Đức Hồng Y Giovanni Battista Montini, sau này là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, lúc ấy là Tổng Giám Mục Milan đã làm phép bức tượng này trong thánh lễ Thánh Giuse Thợ tại nhà thờ chính tòa Sinh Nhật Đức Mẹ của thành phố.

Sau thánh lễ tượng được cung nghinh ra phi trường quân sự của thành phố và máy bay trực thăng chở bức tượng này vượt 570km để đưa về Rôma cho kịp buổi triều yết chung thứ tư hàng tuần, trong đó Đức Thánh Cha Piô thứ 12 dành cho Hiệp hội Công nhân Công Giáo Ý một buổi tiếp kiến sau đó. Trong buổi tiếp kiến này, Đức Thánh Cha Piô thứ 12 đã làm phép bức tượng thêm một lần nữa.

Trước tình hình đại dịch coronavirus kinh hoàng hiện nay, chiều thứ Năm 30 tháng Tư vừa qua, Hiệp hội Công nhân Công Giáo Ý đã cung nghinh bức tượng đến nhà nguyện Santa Marta với ý hướng xin Thánh Cả Giuse ban ơn cho các công nhân tìm lại được công ăn việc làm sau trận đại dịch kinh hoàng này.


Source:Vatican News