Đức Hồng Y Dionigi Tettamanzi
Đức Hồng Y Dionigi Tettamanzi, Tổng Giám Mục Milan, Italia, sinh ngày 14/3/1934 tại Renate, Italia. Năm 11 tuổi ngài gia nhập tiểu chủng viện Seveso San Pietro. Sau đó, ngài học tại đại chủng viện Lower Venegono cho đến năm 1957 khi ngài nhận được văn bằng cử nhân Thần Học. Ngày 28/6/1957, ngài được thụ phong linh mục tại tổng giáo phận Milan. Ngài tiếp tục học lên và hoàn thành Tiến Sĩ Thần Học tại Đại Học Grêgôriô tại Rôma.

Trong hơn 20 năm, ngài đã dạy Thần Học Căn Bản tại đại chủng viện Lower Venegono và Thần Học Mục Vụ tại Học Viện Đức Maria Vô Nhiễm dành cho các linh mục và Học Viện về Mục Vụ tại Lombard, Milan. Ngài là tác giả của rất nhiều sách về Thần Học, Tu Đức và Mục Vụ.

Ngài tham gia tích cực vào ngành truyền thông qua các chương trình mạn đàm trên truyền hình, các hội nghị và các khóa linh thao. Ngài cộng tác thường xuyên với tờ Quan Sát Viên Rôma và Avvenire (Tương Lai). Ngoài ra ngài còn tích cực tham gia vào các phong trào như Oari (mục vụ cho người đau yếu) hay các tổ chức Tư Vấn Gia Đình, Hiệp Hội Y Khoa Công Giáo Italia …

Ngày 11/9/1987 ngài được cử giữ chức Giám Đốc chủng viện Giáo Hoàng Lombard. Ngày 28/4/1989, ngài được bầu làm chủ tịch ban giám đốc tờ Avvenire.

Ngày 1/7/1989, Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm Tổng Giám Mục Ancona-Osma và được tấn phong ngày 23/9/1989. Ngài được đề cử chủ tịch Hội Đồng Giám Mục vùng Marche và tháng 6/1990 được đề cử chủ tịch ủy ban Gia Đình thuộc Hội Đồng Giám Mục Italia.

Ngày 14/3/1991, ngài được đề cử chức vụ tổng thư ký Hội Đồng Giám Mục Italia. Ngày 20/4/1995, ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm Tổng Giám Mục Genoa.

Từ 25/5/1995, ngài được đề cử chức vụ phó chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Italia. Tháng Giêng 1998, ủy ban thường trực Hội Đồng Giám Mục Italia cử ngài là tuyên úy cho Hiệp Hội Y Khoa Công Giáo Italia.

Ngài đã từng tham dự trong tư cách chuyên viên tại Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình (1980), về Giáo Dân (1987) và với tư cách Nghị Phụ tại Thượng Hội Đồng Giám Mục Châu Âu (1991 và 1999), và Thượng Hội Đồng Giám Mục về Đời Sống Thánh Hiến (1994).

Ngày 21/2/1998, ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tấn phong Hồng Y hiệu tòa các Thánh Ambrô và Chales.

Ngày 11 Tháng 7, năm 2002, Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngài là Tổng Giám Mục Milan.

Tại giáo triều Rôma, ngài là thành viên:

  • Bộ Giáo Sĩ, Bộ Giáo Dục Công Giáo, Bộ Các Giáo Hội Đông Phương.
  • Văn Phòng Kinh Tế Vụ