Có những người chúng ta ưa thích, có những người chúng ta thích ít hơn, lại có những người chúng ta không ưa, cũng chẳng thích; lại có những người chúng ta làm ngơ, coi như họ không có trong đời. Trong giao tiếp hàng ngày, rất khó tránh khỏi những xung khắc. Xung khắc đến từ khác biệt cách suy nghĩ, cách xử thế, cách giải quyết vấn đề, quan niệm sống. Chính những điều này dẫn đến việc tranh cãi, từ đó sinh ra xung khắc, đôi khi dẫn đến ẩu đả, thù hằn. Khi điều đó xảy ra chúng ta đòi công lí. Từ đó dẫn đến thưởng phạt. Để tránh cá nhân lạm dụng sức mạnh phe cánh, trong lúc nóng giận, làm hại cá nhân khác, chính phủ can thiệp, bằng cách đưa ra luật lệ bảo vệ mọi công dân, tránh trường hợp trả thù quá đáng gây thiệt hại đến nhân mạng người khác.

Đức Kitô dậy các môn đệ không nên tìm cách trả thù theo thói xã hội cho là công bằng, hợp lí. Ngài dậy các môn đệ, thứ nhất hãy yêu thương kẻ thù và thứ hai, hãy cầu nguyện cho kẻ bách hại ta. Cầu nguyện cho kẻ thù cho biết ta đã không ghét bỏ kẻ làm hại ta, mà còn cầu cho họ được bình an trong tâm hồn. Giáo huấn này vượt khỏi mọi suy luận hợp lí, công bằng, xã hội cổ võ. Đức Kitô kêu gọi ta yêu thương mọi người. Chính Ngài yêu thương tất cả, chết cho tất cả, và sống lại ban ơn cứu độ cho tất cả. Ai đón nhận Ngài đều nhận được ơn trường sinh. Ta chọn yêu người ta thích. Đức Kitô chọn yêu mọi người.

Đức Kitô dậy dùng tình yêu xoá bỏ hận thù. Hận thù gây thêm thù hận; tình yêu xoá bỏ hận thù. Tình yêu có sức mạnh xoa dịu cơn giận, làm mềm con tim chai đá, biến hận thù thành tình bạn. Có người lí luận, sức mạnh có khả năng khống chế nghịch cảnh, bất bình. Thực tế thì sức mạnh có khả năng làm lắng dịu căng thẳng. Vấn đề không được giải quyết thoả đáng, chỉ làm dịu, bớt căng thẳng, xung khắc tạm ngủ yên, khi hoàn cảnh thuận lợi thì căng thẳng lại bùng lên. Đức Kitô cho biết giải quyết vấn đề bằng sức mạnh, lắng dịu bên ngoài chỉ là giải quyết tạm thời. Giải quyết vấn đề thực sự phải đến từ con tim yêu mến, thứ tha. Con tim biết tha thứ, nhân nhượng lẫn nhau, triệt tiêu mọi xung khắc như thế vấn đề mới thực sự được giải quyết.

Thư hai, khi người bách hại ta là kẻ có quyền, có thế, hãy ôn tồn, từ tốn, nhẹ nhàng và kiên nhẫn làm giảm căng thẳng, xung đột. Đối xử nhẹ nhàng như thế kẻ thù sẽ bỏ đi, cảm thấy mình quá đáng. Như thế làm họ suy nghĩ, hy vọng dẫn đến thay đổi, thống hối. Để có thể cầu nguyện cho kẻ bách hại ta, chúng ta không thể tự mình làm điều đó, mà cần có ơn Chúa trong tâm hồn. Không thể minh xác lời cầu của ta giúp ích kẻ làm hại ta thế nào, nhưng chính ta cảm thấy an tâm hơn, tâm hồn thảnh thơi hơn, điều đó dẫn đến tha thứ, làm hoà. Tha thứ cho kẻ thù là điều kiện căn bản nhận ơn thứ tha từ Thiên Chúa, như kinh Lậy Cha chúng ta đọc. Yêu mến, cầu nguyện cho, và giao hoà, chính là làm cho người khác cảm nhận được tình yêu Chúa thật hơn, gần gũi hơn với cuộc sống mọi người. Đức Kitô yêu mến mọi người, môn đệ Đức Kitô cũng đi theo con đường đó. Yêu mến kẻ thù cho thế giới biết chúng ta là môn đệ Đức Kitô. Ngài kêu gọi ta đối xử khác với cách xã hội kêu gọi. Ngài kêu gọi đáp lại bị đối xử tàn tệ bằng cầu nguyện cho họ; thay vì trả thù, trả đũa, ta đáp lại bằng giao hoà; thay vì ghét bỏ, khinh miệt ta đáp lại bằng tình yêu mến. Những người trong vị thế lãnh đạo cảm thấy khó chịu trong giáo lí mới mẻ trên, đặc biệt là những người tự ban cho họ quyền, họ được sinh ra để người khác phục vụ. Đức Kitô cho biết nước Ngài dành cho mọi người, tình yêu Ngài tỏ lộ rõ trên thập giá và sức mạnh của Ngài diễn tả bằng ngôi mộ trống.

TiengChuong.org

Retaliation

Some people we love dearly; others we love less; others again we don't love at all or just ignore them. We think they are unworthy of our love. Human interactions often don't run smoothly and conflicts happen. When they happen we demand fairness and justice. We believe that punishment for a crime committed is fair and just. To avoid personal retaliation taken into one's own hands, the state enacts laws to ensure, that the penalty is not arbitrary, making the punishment more severe than the crime warrants. Otherwise, personal retaliation in times of anger is often out of control.

Jesus gives his disciples a dignified approach in dealing with our enemies (if we happen to have any). He teaches us: first, to love them and second, to pray for them. Our prayers for them demonstrate our love is extended for those who hate or persecute us. This teaching goes beyond common human knowledge. Jesus calls us to love everyone, because everyone is worthy of his love. He died for everyone. His love is inclusive, unlike ours, which is exclusive.

First Jesus asked his disciples to overcome evil with good. Wickedness can't combat wickedness but love does. Love has the power to change another person's heart. The argument that superiority in weaponry is an effective method to control conflicts in the world is human logic. Yes, conflicts may subside. They are suppressed for the time being, but they are not solved. When conflicts are put into a sleeping mode, they will not die, but may rise again when the conditions are in their favour. Jesus is saying to us, love that comes from one's heart will solve all conflicts. The dictum 'an eye for an eye or a tooth for a tooth' is not the way of God; but rather forgiveness for an eye, and reconciliation for a tooth, is the sure way of everlasting peace and true joy. Forgiveness and reconciliation is hard, when the hurt is still raw and the pain is fresh, but we believe, God would never command us to do the impossible, and we don't do it alone without God's blessing.

Second, when a victim is abused by people who are in the position of power, gentleness and calmness on the part of the victim ease the tension. The enemies may walk away, and think about our calm behaviour. They may feel ashamed of their actions and may change. In order to love those who harm and shame us, we need the power of prayers. We don't know how our prayers would affect our enemies, but Jesus told us to pray for them (5:44). We believe, Jesus has his own way to change people's hearts. For us, our prayers help us to ease the anxiety in our hearts, and that opens the way for reconciliation and forgiveness. Forgiving others who wrong us is a condition of receiving God's forgiveness as the Lord's prayer stated. Loving, praying for, and forgiving one's enemy makes God's love true and real for others. God loves everyone, and we should learn from God to do the same. By loving our enemies, we let the world know that our reasoning is God's way. God calls us to be different. For example, we respond to anger, not with retaliation, but in reconciliation; we don't respond to hatred with violence, but with love and prayers. Those who are in power feel that this new teaching does not make sense to them; especially those with the power to provide employment for the victims. God's kingdom is for everyone. God's love is displayed on the cross; God's power is demonstrated at the empty tomb.