Nếu không được nối kết với những thực phẩm hay vật dụng khác, muối và ánh sáng giữ nguyên tình trạng của chúng. Muối và ánh sáng là những chất xúc tác. Khi liên kết với những thứ khác chúng thay đổi trạng thái vật chúng liên kết, làm cho vật đó trở nên tốt hơn vì đó là bản chất tự nhiên của chúng. Muối không phải là thức ăn nhưng chúng làm tăng khẩu vị và giữ thức ăn tươi lâu hơn. Khẩu vị con người khác nhau, người thích ăn mặn, kẻ ăn nhạt, nhưng tất cả đều cần muối. Khi pha trộn vào thức ăn hoặc vào nước, muối giảm bớt chất mặn. Ngoài cách đó ra có lẽ không còn cách nào tốt hơn làm cho muối giảm chất mặn của muối. Tuy nhiên nếu muối giảm chất mặn thì muối đó trở nên vô dụng. Đức Kitô dùng hình ảnh muối và ánh sáng để nói về sứ mạng sống Tin Mừng của các Kitô hữu khi Ngài nói:

Các con là muối.... là ánh sáng cho trần gian'.c. 5,13-14.

Cả muối lẫn ánh sáng cần thiết cho cuộc sống, chúng rất quen thuộc với mọi người. Chúng là một phần của cuộc sống nhưng chúng lại rất rẻ. Muối giữ cho thực phẩm tươi lâu hơn. Nếu muốn giữ cho thực phẩm lâu hơn nữa, ánh sáng làm được công việc ấy. Dù thực phẩm được nấu chín; ngay cả sấy khô chúng cũng cần nhiệt độ do ánh sáng mang lại. Như vậy ánh sáng có tác dụng giữ thực phẩm tốt lâu bền. Khi phơi khô, thực phẩm có thể giữ được nhiều tháng. Muối bị ẩm cần hơi nóng của ánh sáng sấy khô giúp muối bền tốt lâu hơn. Muối cần ánh sáng trong khi đó ánh sáng không cần muối. Ánh sáng độc lập một mình. Nấu ăn cho cả gia đình cùng thưởng thức món ăn. Ánh sáng thắp lên soi sáng cả gia đình. Trong tinh thần đó, cả muối lẫn ánh sáng đều mang tính cộng đoàn. Đức Kitô nói với các môn đệ. Các con vừa là muối vừa là ánh sáng vì thế phục vụ tha nhân, Kitô hữu là muối là ánh sáng của Thiên Chúa giữa trần gian. Chúng ta được mời gọi sống đời sống thánh thiện. Sống thánh thiện toả chất muối và ánh sáng tới người chung quanh qua hành động từ thiện, bác ái. Dù ở nhà, nơi công sở hay ngoài phố chợ, Kitô hữu luôn làm chứng nhân sống động cho Đức Kitô. Bởi ánh sáng và muối Kitô hữu toả lan cho người chung quanh nên Kitô hữu sẽ có người đón nhận; có người chống đối, chỉ trích, phỉ báng và ngay cả bị bách hại dưới nhiều hình thức khác nhau. Khi gặp chống đối, phỉ báng, hãy cẩn trọng nếu không muối Kitô hữu sẽ bị xã hội hoá, làm nhạt đi; ánh sáng Kitô hữu bị che mờ bởi hào nhoáng xã hội. Chạy trốn hoàn cảnh không hoàn thành công việc nhân chứng; bị xã hội hoá không còn khả năng sống thánh thiện. Khi gặp chống đối, thử thách, Kitô hữu cần nhận ánh sáng từ Đức Kitô, Ngài là nguồn sáng, nguồn sống không bao giờ cạn. Kitô hữu sống trong thế giới nhưng không thuộc về thế giới. Nên nhớ Kitô hữu cần Đức Kitô hơn là cần thế giới. Lí do thế giới cung cấp chỗ trú ngụ, thực phẩm, hỗ trợ cho cuộc sống. Thế giới là chỗ tạm trú; thế giới không ban sự sống. Đức Kitô là Đấng vừa ban sự sống vừa là nguồn sống. Chọn thế giới là chọn sống tạm bợ, chọn Đức Kitô là chọn sống trường cửu. Vì Kitô hữu không thuộc về thế giới nên thế giới có lúc đón chào chúng ta, có lúc chống lại chúng ta. Đừng quá quan tâm về vấn đề này bởi mục đích chính của Kitô hữu làm nhân chứng Đức Kitô. Làm tốt công việc chứng nhân Đức Kitô thế giới sẽ nhận biết Thiên Chúa hiện hữu và như thế là làm Sáng Danh Chúa.

Ánh sáng của anh em phải chiếu dãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha anh em, Đấng ngự trên trời c. 16

Sống đời sống muối và ánh sáng làm Vinh Danh Chúa. Điều này tạo sự liên kết giữa trời với đất. Mối liên kết này làm cho ánh sáng trong ta rực sáng hơn. Liên kết với Đức Kitô chính là cách làm cho muối và ánh sáng trong ta không còn thuộc về trần gian nhưng được gìn giữ bảo vệ bởi tình yêu Chúa.

TiengChuong.org

Connectedness

Having no connection to other things, salt and light remain themselves; they transform nothing around them. Salt is not food, but it increases taste, and preservation. Some enjoy salty food; others like more moderate tastes. Apart from watering it down, I don't know how can salt lose its saltiness, but if it does; it's lost its purpose as salt. Jesus personalised two domestic images to tell his disciples about their mission, saying: 'You are the salt of the earth....You are the light of the world'.

Salt and light are changing agents. They are essential in life. They are close to us, and are parts of life. Salt needs light, and not the other way round. Salt maintains the freshness of food, but not for long. Food needs heat from a flame to cook, or to dry the food it needs to put under sunlight. Salt needs heat to keep it dry from dampness. Light doesn't need salt. It is an independent agent. Light gives joy and transforms the atmosphere of the place. A tiny pocket torch in a dark tunnel gives enough light to guide the path. When lost, seeing light from the other end of a tunnel means seeing life and hope. When salt and light are given; they are given forever. It is almost impossible to retrieve them. When put in use, both salt and light have a communal sense. Food is cooked for a whole household to enjoy; a lamp lit gives light for a whole family. Jesus told his disciples that they are not just salt or light but they are both salt and light combined. When we serve others, we make God's glory known to others. We are called to live a life of moving towards holiness; in doing that we touch the lives of everyone around us. Either at home, or at work, or at a market place we become witnesses for Jesus, the Light. Resistance from the world against this 'touching' is unavoidable. When tension arises, our salt may lose its saltiness and is absorbed by the darkness of the world. Retreating from the world is not the way of a Christian; being absorbed by the world is not our call. We need to draw strength and light from Jesus. Our witness for Jesus through works of charity and generosity, both in words and works, is what we are in this world for. Whether the world welcomes us or not, it doesn't matter. Our sole purpose in life is to be salt and light for the world as Jesus told us to do.

'Your light must shine in the sight of men, so that seeing your good works, they may give the praise to your Father in heaven'. v.16.

Being true salt and light for the world gives glory to God. It helps to make a connection between heaven and earth. This connection strengthens the Light of Christ which is already in us. Through it, our good works show light to the heart of others, and makes them confess: God exists. Our presence in this world helps others to know, that this world is not our true home. Our true home is where God is. Remaining in Jesus, our salt and light are no more kept in earthen vessels, but is being preserved in God's love and mercy.