Đức trinh nữ Maria và thánh Giuse dâng Đức Kitô vào Đền Thánh để làm tròn lề luật. Luật lệ thời đó sau khi sanh con, người con không cần thanh tẩy, nhưng người mẹ cần qua nghi thức thanh tẩy. Dù không cần thanh tẩy người con được dẫn đến Đền Thờ dâng hiến cho Thiên Chúa. Gia đình thánh gia giữ trọn lề luật, và đặc biệt tuyệt đối tin tưởng vào Thiên Chúa. Hai ông bà sẵn sàng dâng hiến những gì cao trọng, quí nhất cho Thiên Chúa. Việc dâng tiến Đức Kitô vào Đền Thánh nói lên tâm tình thầm kín đó. Hai ông bà không tiếc Thiên Chúa bất cứ điều gì. Bởi hai ông bà quan niệm những gì họ đang có chính là do Thiên Chúa trao ban. Trao lại Thiên Chúa những gì Ngài ban là đặt hết lòng tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Hai ông bà dâng hiến Đức Kitô cho Thiên Chúa. Chính Đức Kitô ở tuổi trưởng thành cũng tự dâng hiến, không phải một phần cuộc sống, mà dâng trọn cả tâm hồn, trọn cuộc sống, lẫn í nguyện riêng cho Thiên Chúa, Điều này thể hiện qua câu nói của chính Ngài.

Ta đến không phải làm theo í Ta, mà làm theo í Đấng đã sai Ta Gioan 5,30.

Đức Kitô không những vâng lời Thiên Chúa cách trọn vẹn những điều Ngài ưa thích, mà còn vâng lời Thiên Chúa, hiến trọn tâm hồn hoàn thành tốt đẹp ngay cả việc Ngài cảm thấy lo lắng, sợ sệt. Con đường khổ nạn, vác thập giá, bị đóng đanh trên thập tự chứng tỏ Đức Kitô vâng lời cách tuyệt đối, rõ ràng không thể chối cãi được. Đức Kitô, Đấng vô tội, luật tình yêu của Ngài cao cả hơn tất cả các luật trần thế. Ngài không cần phải giữ các luật trần thế, nhưng Ngài giữ trọn các luật trần thế để nêu gương sáng cho nhân loại. Ngài giữ trọn lề luật và Ngài cũng cho nhân loại biết luật trần thế không có khả năng ban ơn cứu độ trường sinh. Luật xã hội nào giúp bảo vệ mạng sống, đề cao sự sống, cổ võ sự sống là luật tốt, cần đề cao. Luật xã hội nào bảo vệ tiếng nói kẻ cô đơn, người nghèo khổ, mang lại công lí cho toàn dân, và giúp cuộc sống hài hoà là luật tốt, cần cổ võ. Ngoài luật tình yêu Chúa ban, mang lại sự sống ra; luật trần gian không có khả năng mang lại sự sống trường sinh. Đức Kitô chứng tỏ Ngài yêu nhân loại qua việc tự nguyện chịu chết trên thập tự để cứu độ chúng ta. Cái chết của Ngài trên thập tự còn diễn tả tình yêu Ngài vô bờ bến Ngài dành cho Chúa Cha (Luca 2,51). Cái chết của Ngài còn làm tròn điều Thiên Chúa hứa xưa là sẽ ban ơn cứu độ cho nhân loại.

Gia đình Thánh Gia trong ngày dâng hiến Đức Kitô vào Đền Thánh, theo luật định, dâng cặp bồ câu non. Điều này nói lên đời sống đơn sơ, nghèo nàn của gia đình. Họ nghèo vật chất nhưng rất giầu tình yêu Chúa. Đức Maria giữ những lời Thiên Thần nói về con mình để suy nghĩ trong lòng; thánh Giuse luôn trung tín điều Thiên Thần hướng dẫn để coi sóc, bảo vệ gia đình; Đức Kitô sống không cho chính mình mà sống cho Chúa Cha.

Tiên tri Anna và tiên tri Simeon đến Đền Thờ theo hướng dẫn của Thánh Thần. Cả hai gặp Đức Kitô và đều nói về Ngài. Họ được Thánh Thần hướng dẫn đến Đền Thờ, thì những gì họ nói về Đấng Cứu Thế, không phải do í riêng, mà chính là do hướng dẫn của Thánh Thần, hướng dẫn chỉ bảo điều họ nói về Đấng Cứu Thế.

Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống, hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng, và như vậy những í nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà cc34-35.

Hai ông bà không hiểu rõ những lời tiên tri đó. Nhiều người Do Thái bị lưu đầy nghe biết Đức Kitô và đã tin theo để nhận ơn cứu độ, số khác không tin và chống lại bởi họ tin họ tự cứu được mình. Đức Kitô ban ánh sáng cho trần gian; nhưng trần gian chọn bước đi trong bóng tối, từ chối đón nhận ánh sáng Đức Kitô mang lại. Để tiêu diệt ánh sáng Kitô, sức mạnh của tối tăm kịch liệt chống đối. Điều này phần nào giúp giải thích vì sao tâm hồn Đức Trinh Nữ bị lưỡi gươm đâu thâu qua.

Chúng ta xin ơn khôn ngoan và biết sống trong ân nghĩa của Thiên Chúa.

TiengChuong.org

Introduction

Presenting Jesus to the Temple, Mary and Joseph fulfilled the Law of Moses. What God has promised to Israel will be fulfilled in Jesus. The promise to save us from the power of darkness, is first to Israel, and then extended to the entire world. Those who follow the Light of Christ will be saved and enjoy eternal life. Let us join Simeon and Anna to praise God for his mercy.

Fulfilment

Mary and Joseph brought Jesus to the Temple consecration. Purification is required, not for the son, but for the mother. The Law requires the mother to be purified after giving birth. The Holy Family observed the Law faithfully. They showed their great faith in God. They were willing to offer God, what they loved dearly. The dedication of Jesus to God served as the sign of their recognizing that whatever they had, it was God, Who gave it to them in the first place. Mary and Joseph offered Jesus to God in his childhood; in his adult life, Jesus dedicated himself to God fully. He gave God not only a part of his life, but his entire life and will, as he once declared: 'I come to do not my own will, but the will of the Father' Jn 5,30. He not only obeyed God in what pleased him, but obeyed God even in what frightened him. He chose to follow through to the end. His Passion and death on the cross were the undeniable signs of His utterly obeying God. Jesus, a sinless person, whose law of love was far more superior to other existing laws, would have no need to fulfil the law, and yet he took it on himself to be an example for us to learn from. Jesus went through the law, and knew that the Law was powerless to redeem us. Earthly laws are good when they promote peace, justice and create harmony. They are good when they protect and support life, but they have no power to redeem us. God's love does. His law of love has the power to redeem us through Jesus' cross and resurrection. He died to show the world God's love. He died to show the world how He obeyed the Father (Lk 2, 51). By dying on the cross, Jesus fulfilled the prophesy of prophets. He redeemed and renewed God's creation. The Holy Family offered a pair of turtledoves as the Law required. This revealed the simplicity, and poverty of the Holy Family. Their richness are not things of this earth, but it is God's love and grace, that Mary treasures in her heart, and that voice of God's messenger Joseph pondered at night. Jesus followed the will of the Father.

Prophet Anna was at the Temple. Simeon, a righteous and devout man, was prompted by the Spirit to come to the Temple. They both became the speakers for Jesus. Their prophesy bears weight as prompted by the Spirit, that Jesus is 'a light to enlighten the pagans, and the glory of your people Israel v.34. Both Joseph and Mary heard what they said about Jesus, but were 'wondering at the things that were being said about him'. The saying: Jesus is both for the fall and for the rising of many in Israel v.35. would mean that Jesus came to save, but some refuse him because they think they can save themselves. Jesus shows light in darkness and yet not all welcome his light because they prefer to walk in darkness, and refuse to come to the Light. To Mary 'the sword will pierce her own soul' meant that the power of darkness would strike Jesus so hard that it broke Mary's heart, as the scene at the cross.

We pray to learn from Jesus to grow to maturity in faith, and God's wisdom, not man's.