Sáng và tối là hai trạng thái của tâm hồn. Chúng hướng dẫn trái tim và tâm trí con người. Sáng và tối hiểu theo nghĩa trên không điều khiển bởi đôi mắt. Người có mắt sáng có thể đi theo con đường tối tăm, lìa xa chân lí; trong khi người ngồi trong bóng tối, bị tù đầy có thể nhìn thấy ánh sáng chân lí. Trái tim và tâm trí con người đóng vai trò quan trọng trong việc nhận ra đường lối Chúa. Lối sống mới Đức Kitô kêu gọi sống, dẫn nhân loại tiến tới sự thật, hạnh phúc thật, và cuộc sống trường sinh. Cả hai thế lực ánh sáng và bóng tối đều dùng niềm vui và hạnh phúc khuyến dụ con người. Thực ra có sự khác biệt giữa hạnh phúc thật và hoan lạc trong đời. Hạnh phúc thật đến từ bên trong, xuất phát từ tâm can con người, và làm cho nguồn vui tràn ra bên ngoài, như nguồn suối từ trong tâm hồn phát ra nguồn vui. Hoan lạc và niềm vui sức mạnh bóng tối mang đến dựa vào vật chất, địa vị, và chất men. Chúng cần thế lực đồng tiền mua vui, và niềm vui đó tác hại đến sức khoẻ người tiêu thụ chúng. Đức Kitô kêu gọi con người thống hối, từ bỏ bóng tối, đi theo con đường sáng Ngài vạch ra cho nhân loại. Con đưòng sáng dẫn đến hạnh phúc thật, niềm vui thật, niềm vui vĩnh cửu và sự sống trường sinh, một mình Đức Kitô có ban cho những ai bước trên con đường ánh sáng chân lí.

Đức Kitô kêu gọi hai nhóm, mỗi nhóm có anh em đi theo Ngài, đó hai anh em ông Phêrô và Anrê và hai anh em con ông Zebeđê là James and John. Các ngư phủ này sống nghề chài lưới, cuộc sống ổn dịnh nhưng không bảo đảm, bởi ngày có mẻ cá lớn thì vui, ngày khác đi không lại cũng về không. Đức Kitô kêu gọi các ông theo Ngài, cuộc sống chắc chắn, bảo đảm đầy niềm vui đời này và hạnh phúc thật đời sau. Các ông đi làm chứng cho điều Đức Kitô rao giảng là sự thật và là sự sống, và sống lối sống Ngài cổ võ là điều ai thành tâm đều có thể thực hiện được.
Đức Kitô khởi đầu cuộc đời công khai nơi thành Capernaum, mang ánh sáng lại cho toàn dân. Ánh sáng này chắc chắn sẽ gặp phải sức mạnh, quấy phá của bóng tối sự chết, do thần dữ hành động. Thần dữ hoành hành khởi đầu bằng cuộc giam cầm Gioan trong ngục tối. Trong rất nhiều trường hợp dường như bóng tối thắng thế ánh sáng. Chúng tác oai, tác quái trên con người. Trận chiến quyết liệt cuối cùng Đức Kitô tiêu diệt thần dữ, Ngài sống lại từ cõi chết, đánh tan nỗi lo sợ chúng mang lại cho con người. Đức Kitô không những đã tiêu diệt võ khí cuối cùng của ma quỉ là thần chết, Ngài còn ban sự sống trường sinh cho những ai trung thành bước theo con đường Ngài vạch ra.

Khởi đầu Israel là một dân tộc nhưng từ khi vua cha Salomon qua đời, con ông là Jeroboam lên thay, làm vua. Ông bị thách thức dẫn đến phân quyền. Từ đó một nước chia hai thành Bắc và Nam. Assyria chiếm Nuớc Bắc làm thuộc địa và mấy trăm năm sau Nước Nam rơi vào quân Babilon. Cuối cùng cả hai bị quân Roma xâm chiếm. Capernaum là thành phố thương mại, người tứ phương đi lại và là nơi con người dễ dàng đón nhận tư tưởng mới. Đức Kitô trong thời gian ngắn, ba năm rao giảng, muốn chọn nơi đây khởi đầu sứ mạng để điều Ngài rao giảng, nhờ con buôn khắp xứ loan truyền nhanh chóng về quê hương họ.

Tiên tri Isaiah gọi vùng đất Zebulin và Napthali là vùng đất tràn đầy bóng tối và sự chết vì nhiều lí do. Trước hết, giới lãnh đạo từ trên xuống dưới tôn thờ chức tước, tranh nhau cộng tác với giới đô hộ. Họ quí trọng vật chất, của cải hơn mạng sống con người. Thứ hai dân chúng phải làm việc cực nhọc. Không những đã thiếu ăn, còn thiếu ngủ. Nhà ở mùa hè không thoả chống nắng, giột nát khi trời mưa và mùa đông ngủ trong nhà lạnh ngnag với ngoài trời. Hơn nữa điều kiện vệ sinh là con số không, nước sạch để uống bị giới hạn, nói chi đến tắm rửa giữ thân thể sạch xẽ, từ đó sinh đủ thứ bệnh tật. Họ tôn thờ tà thần, tin bói toán và mê tín dị đoan. Vì những lí do đó mà Isaiah nói là họ đi trong bóng tối của sự chết. Đức Kitô đến rao giảng, mang ánh sáng tin yêu đến toàn dân và chữa bệnh cho họ. Điều này cho biết tôn thờ Thiên Chúa không những mang lại hạnh phúc đời này mà còn sống trong tin yêu của hạnh phúc đới sau. Chúng ta cầu xin luôn trung thành bước theo ánh sáng nhận khi lãnh nhận bí tích Thanh Thẩy.

TiengChuong.org

Light and Salvation

Light and darkness are the two states of a human life. A person's mind and heart dictate our life: walk in the Light, or follow darkness. Light and darkness have nothing to do with our physical eye sight. A person with good eye sight may walk in darkness, while a person who is being locked up in a dark cell can see the truth. The eyes of a person's mind and heart play a vital role in seeing Jesus' new way of life. His new way of life will secure happiness in this life, and thereafter, in everlasting life. Both the power of the Light and of darkness attract a person by giving joy and happiness to life. The difference is that true joy and happiness originate from within, from a human heart, flowing out like a well- spring, that makes a person content; while the other depends on substances. Consequently it costs a person financially, and causes harm to their well being. Jesus called us to repent, to turn away from the power of darkness. He called us to embrace the true joy, happiness, and everlasting joy, that last long in this world and in the world to come.

Jesus called the two sets of brothers: Peter and his brother Andrew, and James and John, to follow him. It is the call to a different way of life. Enjoyment of their present life depends on the catch of each day. It is a life without security; some days they labour in vain, catching nothing. The new life Jesus offered would secure their happiness. He called them to show the world, that his teaching, the new way of life, gives true everlasting joy and happiness He alone has to offer. John's arrest means that the power of darkness can play an upper hand over the power of the Light. Jesus moved to Capernaum. He who is the Light, would confront the powers of darkness and lock them up in their place. He would do it at the cost of his life.

Seven hundred years earlier, Assyria took the land of Zebulin and Napthali, and scattered the ten tribes of the Northern kingdom. Jesus' ministry is about to restore the ten lost tribes that Ezekiel 34 talked about. Choosing Capernaum for his public ministry was a strategic move, because this boom town was a commercial hub with traders coming from all over the world. With the short period of time Jesus had, his message would spread wide and far. Commercial people often embrace a new idea and they would quickly grab the opportunity of the new way of life Jesus proposed. Being occupied by the Assyrians, and later on, the Roman, both gentile rulers, Zebulun and Naphtali from the land of darkness and death. Darkness of a human mind and heart can darken the land, but not the other way round. It may weaken the light of a human mind and heart, but it could never extinguish it. Strict rules applied to the land conquerors occupied, leaving the majority of people to labour in poverty. Having not enough food to eat or clean water to drink was the cause of diseases and sickness. Jesus healed their sickness to show God's compassion and love. He fulfilled what Isaiah envisaged, that people will enjoy an abundant life, (Is 25, 6-10). God's light and salvation reached those who dwelt in darkness and death.