Giấc mơ lớn cho vùng Amazon

Đức Thánh Cha Phanxicô mơ về một vùng Amazon: những bước tiến cụ thể bảo vệ hệ sinh thái của con người, nâng đỡ người nghèo, bảo tồn và trân quí các nền văn hóa địa phương và hướng về một Giáo hội truyền giáo với khuôn mặt người Amazon.
(Tin Vatican - Andrea Tornielli)

Sau những tìm tòi, học hỏi, chúng ta phải có những ước mơ.... Ngay cả Thiên Chúa cũng chọn những giấc mơ để biểu tỏ ý Ngài. Đó là những chia sẻ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ tại nguyện đường thánh Marta vào tháng 12 năm 2018. Ngài đã dùng hình ảnh Thánh Giuse để nói lên tâm tình ấy! Thánh nhân là người thầm lặng và thiết thực, giúp chúng ta hiểu về những suy tư của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với vùng truyền giáo Amazon trong dịp lễ Khánh nhật Truyền giáo. Bài chia sẻ được diễn tả như một bức thư tình, không những được chải chuốt bằng văn thơ mà còn được diễn xuất như một bộ phim nói lên cuộc sống hàng ngày của khu vực. Tại sao Đức Thánh Cha giao phó việc đào sâu những giá trị phổ quát của vùng này cho Thượng hội đồng Giám mục về một khu vực địa lý cụ thể như thế? Amazon và định mệnh của nó có liên quan gì đến chúng ta?
Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời trong Tông huấn hậu Thượng Hội Đồng về Amazon. Câu trả lời rõ ràng nhất là mọi vấn đề đều có những kết nối với nhau như: sự cân bình của hành tinh phụ thuộc vào trạng thái bảo tồn vùng Amazon. Vì sự an sinh của những người sống nơi đó và hệ sinh thái không thể tách rời, không thể bỏ lơ những phong phú sang giàu của các nền văn hóa của các dân tộc sống nơi đó trước các thể chế chính trị, công nghiệp đang khai thác rừng...

Một yếu tố phổ quát khác đang ảnh hưởng rất nhiều trên vùng Amazon đó là một kinh tế toàn cầu hóa và một hệ thống kiếm tiền bất kể đến môi trường sinh thái; sự tồn vong của các sắc dân thổ địa, các nền văn hóa khác nhau của họ; đến việc di dời các nhóm dân mà không quan tâm đến những thương tổn không thể khắc phục của dân chúng!

Nhóm thổ dân Querida Amazonia, là những người đại diện nhận Tông huấn này của Đức Thánh Cha Phanxicô. Sắc dân này đang thách đố Giáo hội tìm ra những con đường mới cho việc truyền giáo, hầu rao truyền sứ điệp Kitô giáo là ‘Thiên Chúa nhân từ đã yêu thế gian đến nỗi đã sai Con Ngài đến và hy sinh chết trên thập giá’. Các sắc dân sống ở Amazon không phải là duyên cớ hủy hoại môi trường! ngược lại, với các nền văn hóa và truyền thống lâu dài họ luôn bảo vệ môi sinh... Họ cũng được mời gọi truyền giáo và tái sinh qua các Bí tích của Chúa Kitô.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đề cập tới các cuộc tranh luận sâu xa về khả năng phong chức cho những người nam đã kết hôn. Ngài nói: Chủ đề này đã được thảo luận trong một thời gian dài và xin được tiếp tục thảo luận trong tương lai nhằm đưa tới một quyết định hoàn hảo và trường cửu như Công đồng Vatican II đã viết: "Đức Thánh Cha, Đấng kế vị thánh Phêrô, sau khi cầu nguyện suy tư, hiệp thông với Giám mục nhìn vào bản chất của chức linh mục trong nhãn quan truyền giáo mà thay đổi hoặc ban phép ngoại lệ cho những điều đã được quy định bởi luật Giáo hội với một đức tin sâu sắc và với một ý thức truyền giáo được bắt nguồn từ ân sủng Chúa tác động thay vì dựa trên các đòi hỏi xu thời và ảnh hưởng của truyền thông...

Anh chị em rất yêu dấu trong vùng Amazon, anh chị em là những người đặc biệt dũng cảm, đang thao thức về Giáo hội hoàn vũ cũng như Giáo hội địa phương... Toàn thể Giáo hội nhìn nhận trách nhiệm của mình trước những vết thương rướm máu của các sắc dân trong vùng Amazon! Trước những khó khăn của những cộng đoàn không được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể vào Chúa Nhật vì thiếu các vị truyền giáo! Hãy tín thác vào ơn Chúa, vào sự linh hoạt của Chúa Thánh Linh… Đức Thánh Cha nhắc tới nhiều sứ vụ của các vị được truyền chức nay được ủy thách cho nam nữ tu sĩ và những người giáo dân tại các vùng xa xôi hẻo lành trong khắp vùng Amazon …