Đại hội Giáo dục Toàn cầu sẽ diễn ra tại Vatican vào mùa Xuân tới

Một sự kiện kéo dài hai ngày tại Vatican sẽ được khai mở với chủ đề “Đại hội Giáo dục Toàn cầu” sẽ diễn ra vào mùa xuân tới nhằm liên kết toàn cầu xây dựng tương lai cho nhân loại và cho ngôi nhà chung của chúng ta.
(Linda Bordoni – Tin Vatican)

Đại hội Giáo dục Toàn cầu là một sáng kiến, được thúc đẩy bởi Tòa thánh và Đức Thánh Cha Phanxicô, kêu mời các nhà lãnh đạo các tôn giáo toàn cầu, các tổ chức quốc tế và các tổ chức nhân đạo cũng như đại diện tất cả các tổ chức xã hội dân sự hướng về tương lai nhân loại bằng vượt lên trên những thiển cận cá nhân hầu cùng nhau xây dựng tương lai và chăm sóc cho hành tinh chúng ta đang sinh sống...
Đại hội sẽ diễn ra khi nào và ở đâu?
Đại hội sẽ được khai mạc vào ngày là 14 tháng 5 năm 2020, và địa điểm là Vatican. Đức Thánh Cha Phanxicô đã ngỏ lời mời trong một thông điệp được phát tán đi vào tháng 9 năm 2019, trong đó ngài nói: Chưa bao giờ chúng ta cần phải hợp nhất những nỗ lực của chúng ta trong một liên đới giáo dục rộng lớn, để kết tụ những nỗ lực cá nhân vượt qua những chia rẽ và đối kháng, mà dựng xây những mối quan hệ vì lợi ích chung của một nhân loại đại đồng rộng lớn.
Nhân dịp kỷ niệm 5 năm Tông Thư ‘Laudatio Sì’ của Đức Thánh Cha Phanxicô được phát hành tiếp theo sau là một loạt các cuộc hội thảo chuyên đề đã được tổ chức liên quan đến nhân quyền, xây dựng hòa bình, đối thoại liên tôn cũng như các vấn đề liên quan trực tiếp về Hiệp ước giáo dục.

'Giáo dục’, một thế giới được thu gọn
Học viện Khoa học Xã hội Giáo hoàng mới tổ chức vào ngày 6 và 7 tháng 2 này với chủ đề “Giáo dục, một thế giới được thu gọn’’.
Cuộc hội thảo đa dạng này thu hút nhiều tham dự viên bất luận nam hay nữ, những người giầu kinh nghiệm trong tất cả các cấp bậc của ngành giáo dục tại các nước đang phát triển cũng như các quốc gia giàu có. Các bài tham luận tập trung vào cách làm sao cho việc giáo dục trong các trường sở được nhân bản và công bằng hơn, hấp dẫn và hoàn thiện hơn, phù hợp hơn với nhu cầu khác biệt của các nền kinh tế và xã hội trên thế giới.
Đại hội được xem như là một hứa hẹn tương lai của một nền công nghệ tiếp cận và thu hút trẻ em hiện có ít hoặc chưa có cơ hội học hành và giải quyết các bất bình đẳng ngày càng tăng, cũng như nạn biến đổi khí hậu qua việc giáo dục như là công cụ để gây ý thức và bảo tồn hành tinh chúng ta đang sống...

Đầu tư vào tài năng của tất cả
Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích, Giáo dục toàn cầu là một nền giáo dục trực tuyến, một hiệp ước giáo dục nhằm đầu tư tài năng của mọi người, để nâng cao nhận thức và tạo ra một trào lưu trách nhiệm vì lợi ích chung của nhân loại, bắt đầu từ những người trẻ và luôn luôn đặt con người là trọng tâm.
Đức Thánh Cha giải thích một mặt, đây là cơ hội để nâng cao nhận thức và mang lại giá trị cho những gì mà rất nhiều người và nhiều tổ chức đang nỗ lực thực hiện trên thế giới; mặt khác, nó là điểm khởi đầu để khám phá và chia sẻ các mục tiêu chung mang lại sự sống cho các dự án mới, nhằm thúc đẩy các mô hình bảo tồn và phát huy những dự án nhắm tới một xã hội biết nâng cao giá trị con người và một xã hội ắp đầy hy vọng...
Tất cả những người được tham dự đều được mời gọi đóng góp theo vai trò tương ứng của mình, kết tạo thành một mạng lưới nhân bản gồm nhiều mối quan hệ rộng mở.
Cuối cùng, để liên minh tăng góp tình huynh đệ không phân biệt đối xử như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh: bước đầu tiên là xây dựng lòng can đảm biết đặt con người là trọng tâm.