Tình yêu Chúa luôn đem đến cho chúng ta những cái bất ngờ…

Trong buổi triều yết vào Chúa Nhật thứ hai mùa Thường niên hôm qua 19/1/2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ những khách hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô trong giờ kinh Truyền Tin, Ngài chia sẻ với họ hãy luôn khởi đầu lại cuộc hành trình đức tin của họ.
(Tin Vatican)

Đức Thánh Cha nhắc nhớ lại lễ Hiển linh và Chúa chịu phép rửa được cử hành vào hai Chúa Nhật tuần trước, Tin mừng hôm nay tiếp tục giới thiệu cho chúng ta về sự xuất hiện của Chúa Giêsu và mời gọi chúng ta không ngừng khám phá ra tình yêu Chúa dành cho chúng ta.

ĐTC suy tư việc thánh Gioan Tiền hô sau khi chứng kiến Chúa Thánh Linh từ trời xuống và ngự trên Chúa Giê-su khiến ngài không thể kìm nén mà không mau mắn làm chứng cho Chúa Kitô.
Đức Thánh Cha nói thánh Gioan thật bỡ ngỡ khi thấy người Con mà Thiên Chúa yêu dấu đã khiêm hạ đồng hành với những người tội lỗi, chính con người ấy đã hiến mình hy sinh làm lễ vật xá tội trần gian! Lời của thánh Gioan đã được lặp đi lặp lại trong các Thánh lễ: Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xá tội trần gian!

Một lời mời gọi bắt đầu lại cuộc hành trình đức tin của chúng ta
Lời chứng của thánh Gioan Tiền hô là lời mời gọi chúng ta bắt đầu lại hành trình đức tin của mình: khởi đi từ Chúa Giêsu Kitô, con Chiên đầy lòng thương xót mà Thiên Chúa Cha đã tặng ban cho chúng ta.
Một lần nữa, chúng ta hãy lòng mình ngỡ ngàng trước sự kiện Chúa chọn đứng giữa chúng ta là những kẻ tội lỗi, để hòa đồng với chúng ta là những kẻ tội lỗi hầu giải cứu chúng ta khỏi tội bằng cách gánh lấy tất cả tội lỗi muôn dân trên Ngài hầu cho chúng ta được ơn cứu rỗi!