Ý chỉ cầu nguyện tháng Hai của Đức Thánh Cha: "Hãy lắng nghe tiếng kêu cầu của người di cư".

Đức Thánh Cha Phanxicô hôm thứ Năm vừa qua đã phát đi một thông điệp video nói lên ý cầu nguyện của ngài trong tháng Hai này là "Hãy lắng nghe tiếng kêu cầu của người di cư" mà nhiều người trong số họ là nạn nhân của nạn buôn người.
Đây là truyền thống hàng tháng, Đức Thánh Cha Phanxicô phát đi một thông điệp video nói lên ý cầu nguyện của ngài.

Đây là toàn văn ý chỉ của Đức Thánh Cha:
Người di cư thường là nạn nhân của tội phạm buôn bán người.
Trong số các nguyên nhân khác, là nạn tham nhũng của những người sẵn sàng làm bất cứ điều gì nhằm đem lại lợi ích tài chính cho họ!
Tiền kiếm được từ việc kinh doanh bỉ ổi, ngấm ngầm của họ chính là tiền máu. Cha không phóng đại: lợi tức đó kiếm được bằng máu của người khác.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những tiếng kêu than của những làn sóng di cư, của những nạn nhân của tội phạm buôn bán người được lắng nghe và đáp trả...
Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu cho công cuộc Tông đồ cầu nguyện được phát sóng qua "Video của Đức Thánh Cha" để phổ biến cho toàn thể Giáo hội ý chỉ hàng tháng của Đức Thánh Cha liên quan đến những thách đố mà nhân loại đang phải đối diện.