Vatican ngày 7 tháng 2 năm 2020, sáu Thượng Phụ Giáo Chủ Công Giáo từ Lebanon, Syria, Ai Cập và Iraq đã gặp Đức Giáo Hoàng Phanxicô để thảo luận về những khó khăn mà các Kitô hữu phải đối mặt trong khu vực và sự di cư hàng loạt của họ. Đức Thánh Cha đã gặp Đức Hồng Y Louis Raphael Sako, Giáo Chủ Chaldean của Babylon; Đức Hồng Y Bechara Boutros Rai, Giáo Chủ Maronite của Antioch; Giáo Chủ Coplic Ibrahim Isaac Sedrak của Alexandria; Giáo Chủ Melkite Youssef Absi của Antioch; Giáo Chủ Armenia Gregoire Pierre XX Ghabroyan của Cilicia; và Giáo Chủ Syriac Ignatius Youssef III Younan của Antioch.

Giáo Chủ Younan nói với CNA rằng các Giáo Chủ đã yêu cầu cuộc gặp với Đức Giáo Hoàng Phanxicô vì tình hình bi đát của Trung Đông nói chung, cho dù ở Syria, Iraq, Lebanon, và vì dòng người thiểu số Kitô giáo di cư từ quê hương của họ. Đó là một mối đe dọa đối với sự sống còn của chúng tôi, ngài giải thích rằng họ đang đấu tranh để cung cấp hỗ trợ tinh thần đúng đắn cho các tín hữu của họ ở các nơi khác trên thế giới, đặc biệt là Tây Âu.

Sáu Thượng Phụ Giáo Chủ gặp Hồng Y Quốc Vụ Pietro Parolin để thảo luận về các chủ đề tương tự vào ngày 8 tháng 2. Giáo Chủ Younan nói rằng các Giáo Chủ đã cám ơn Đức Giáo Hoàng về con người cá nhân và nói rằng họ muốn Vatican “tiếp tục bảo vệ nguyên do của tất cả các Kitô hữu bị đàn áp, tất cả các nhóm thiểu số bị đàn áp ở Trung Đông, nơi tình hình chính trị không hứa hẹn cho [các nhóm thiểu số] và họ không có phương tiện để tự vệ và cung cấp an toàn cho cộng đồng của họ.”

Giáo Chủ Công Giáo Syriac cũng chỉ trích Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về Đề xuất kế hoạch “Hòa bình để Thịnh vượng,” đã công bố vào tuần trước, trong đó vạch ra một con đường dẫn đến việc thành lập quốc gia Palestine như là một phần của giải pháp “hai nhà nước.” “Đối với chúng tôi, nó mang lại nhiều mối đe dọa hơn so với các giải pháp,” Giáo Chủ Younan nói thêm rằng những yêu cầu của người Palestine không được xem xét. “Tuy nhiên, đó là một kế hoạch, ít nhất chúng ta có thể nói rằng nó sẽ đặt lại câu hỏi này và hy vọng sẽ có những nỗ lực chân thành để đưa hai dân tộc đến với nhau để... thảo luận cho tương lai,” Giáo Chủ Younan đã kêu gọi mọi người “giúp đỡ các Kitô hữu ở lại quê hương. Vì thế, chúng ta cần nhiều việc hơn là lời nói.” Người Công Giáo và Tòa thánh nên làm việc để tác động đến các quan chức được bầu để xem người dân Trung Đông không phải là những con số, mà là người dân, những người mà họ xứng đáng “được sống trong nhân phẩm và tự do,”

Giáo Chủ Younan sẽ là một trong số những người tham gia hội nghị của các giám mục Địa Trung Hải ở Bari, nước Ý, ngày 19-23 tháng 2. Hội nghị được tổ chức bởi các giám mục người Ý với chủ đề “Địa Trung Hải, biên giới của hòa bình”, và Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ tham dự vào ngày cuối cùng 23 tháng 2. Giáo Chủ Younan cho biết rằng hội nghị sẽ bao gồm cuộc thảo luận về sự hiện diện của Kitô hữu ở Trung Đông và đối thoại đại kết.

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP

Source: Catholic News Agency