Lễ Thiên Thần truyền tin

Theo tập tục nếp sống đức tin Công Giáo mỗi khi người tín hữu tụ tập đọc kinh ở nhà tư hoặc ở thánh đường, thường bắt đầu giờ đọc kinh cầu nguyện với Kinh truyền tin:

Xướng: Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.
Kính mừng….. Thánh Maria……
Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.
Đáp: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.
Kính mừng….. Thánh Maria……
Xướng: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
Đáp: Và ở cùng chúng con.
Kính mừng….. Thánh Maria……
Xướng: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm Người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.

Những lời kinh này nói đến biến cố ngày xưa cách đây hơn hai ngàn năm đã xảy ra ở làng Nazareth bên nước Do Thái: Thiên Thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến với trinh nữ Maria, báo tin Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, xuống trần gian làm người trong cung lòng Maria. Chúa Giêsu xuống trần gian mang ơn cứu độ của Thiên Chúa cho linh hồn con người khỏi hình phạt tội lỗi do tội tổ tông Ông Adong và Bà Eva gây ra khi xưa trong vườn địa đàng.

Thiên Thần Gabriel là một trong ba Tổng lãnh Thiên Thần, sứ giả của Thiên Chúa, có nhiệm vụ mang sứ điệp của Thiên Chúa từ trời cao xuống cho con người trên trần gian. Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel hiện đến báo tin cho Đức Mẹ Maria Chúa Giêsu xuống làm người, hiện đến báo mộng cho Thánh Giuse nhận Maria làm người bạn đường, hiện ra cùng Thầy cả thượng phẩm Zacharia trong đền thờ về sự sinh ra cửa Thánh Gioan tiền hô, hiện ra trên cánh đồng Bethlehem báo tin cho các mục đồng đêm Chúa Giêsu giáng sinh, hiện đến báo cho Tháng Giuse đem gia đình đi tỵ nạn sang nước Aicập, hiện đến báo tin bảo Thánh Giuse đem gia đình trở về quê nhà làng Nazareth nước Do Thái.

Lễ mừng kính Thiên Thần Gabriel truyền tin cho Maria, trước hết được Giáo hội Chính Thống bên Đông phương mừng từ thế kỷ thứ 6. Đến thế kỷ thứ 7. Giáo hội bên Roma bắt đầu mừng kính lễ này trong lịch phụng vụ.

Lễ mừng Chúa Giesu sinh ra được mừng kính vào ngày 25. tháng 12. Nên lễ truyền Chúa Giêsu thụ thai trong cung lòng trinh nữ Maria bởi quyền năng Chúa Thánh Thần được mừng kính trước đó chín tháng. Như thế vào ngày 25. Tháng ba hằng năm.

„ Thiên Thần Gabriel trước hết chào Maria không bằng tiếng Do Thái Schalom- Bình an ở cùng chị!, nhưng bằng tiếng Hylạp“ chaire - Xin chào Chị, hãy vui mừng lên!“. Lời chào này của Thiên thần Gabriel có thể nói là ý nghĩa khởi đầu của Kinh thánh Tân ước.

Lời chào này Thiên Thần cũng nói với các mục đồng đêm Chúa Giêsu sinh ra: Ta báo tin cho anh em một tin vui mừng lớn lao. ( Lc, 2,10).

Trong phúc âm theo Thánh Gioan thuật lại: Các Tông Đồ „ vui mừng khi họ gặp lại Thầy Giêsu đã sống lại hiện đến với họ. ( Ga 20,20). Và khi nói lời từ gĩa các Tông đồ Chúa Giêsu đã nói: Thầy sẽ gặp lại anh em , và lòng anh em sẽ vui mừng , và không ai sẽ lấy đi mất niềm vui mừng này khỏi anh em.( Ga 16,22).

Niềm vui mừng trong những đoạn văn này thật ra như là ân đức của Đức Chúa Thấnh Thần, như là món qùa tặng của Đấng Cứu Thế. Cũng vậy lời chào mừng của Thiên Thần là âm thanh hòa hợp lan tỏa trong suốt thời gian nơi Giáo Hội được tấu vang lên khi loan báo Phúc âm - Tin mừng Chúa Giêsu Kitô.

„ Vui mừng lên“ trước hết là lời chào mừng tiếng Hylạp, và đồng thời cùng với lời của Thiên Thần mở ra cánh cửa đến các dân tộc trên trần gian, diễn tả sứ địêp Kitô giáo mang chiều kích đại đồng toàn cầu. và đồng thời cũng là lời có xuất xứ từ kinh thánh cựu ước. Và như thế nói lên sự nối tiếp liên tục của lịch sử ơn cứu chuộc nói đến trong kinh thánh. Hai chú giải Kinh Thánh Stanislas Lyonnet và Rene đã dẫn chứng ra lời chào của Thiên Thần Gabriel với Maria đã được loan báo nói tiên tri trước đó và được hiện thực nơi sách Tiên tri Zefonia 3,14-17: Vui mừng lên, hỡi thiếu nữa Sion, Hò reo vui lên nào, hỡi Israel…Đức Vua của Israel ngự ở giữa ngươi.

Lời tiên tri nói „ Đức Vua Israel, Thiên Chúa ở giữa ngươi“ theo từng chữ nghĩa: „ Thiên Chúa ở trong cung lòng ngươi“. Như thế Tiên tri Zefonia đã lấy lại những lời trong sách Xuất Hành thuật lại dân Israel trở về Israel từ nước bị làm nô lệ bên Aicập, Thiên Chúa đã hướng dẫn họ và Hòm bia giao ước của Thiên Chúa ở giữa họ như cách thế Thiên Chúa cư ngụ nơi „trong cung lòng dân Israel“ ( Xh 33,3- 34,9). Thiên Thần Gabriel đã nói chính lời này với Maria“ Chị sẽ thụ thai trong cung lòng và sinh một con trai.( Lc 1,31).

Như vậy Maria xuất hiện như thiếu nữ Sion. Lời đoan hứa tiên báo của Zion trở thành hiện thực nơi Maria với cách thế không ngờ trước. Maria trở thành Hòm Bia Giao Ước, cung lòng Maria là nơi chốn cư ngụ của con Thiên Chúa.

Lời chào „ Vui mừng lên, đầy ân sủng“ của Thiên Thần nói với Maria ẩn chứa hai yếu tố niềm vui và ân sủng . Trong tiếng Hylạp từ ngữ vui mừng và ân sủng ( Chaire và charis) có cùng một nguồn gốc từ ngữ. Vui mừng và ân sủng cùng gắn bó liên kết với nhau.“ ( Joseph Ratzinger Benedickt XVI., JESUS von Nazareth, Prolog Die Kindheitsgeschichten, Herder 2012, Chương hai, trang 37- 39).

Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel mang sứ điệp Thiên Chúa truyền tin cho Maria. Rồi Thiên Thần ra đi trở về trời. Và sứ điệp ở lại với Maria. Trong tận thâm tâm Maria đã sống cảm nhận ra sự gần gũi của Thiên Chúa với mình tromg suốt dọc đời sống làm mẹ Chúa Giêsu.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long