LỄ HIỂN LINH.C
(Mt. 2:1-12)
SAO MAI


Be-lem thuộc xứ Giu-đa,
Đêm thâu lặng lẽ, Chúa Cha quan phòng.
Bao năm mòn mỏi cầu mong,
Ngôi Con xuống thế, từ lòng Mẹ yêu.
Lều tranh vách đá cô liêu,
Đêm đông lạnh giá, thiên triều giáng lâm.
Mùi tanh hôi hám âm thầm,
Hạ sinh Con Chúa, thương tâm nghèo hèn.
Trời quang sao lạ đêm đen,
Ba nhà Đạo Sĩ, mon men bóng mờ.
Phục mình kính lạy tôn thờ,
Hiến dâng của lễ, đơn sơ vàng ròng.
Nhũ hương mộc dược tình trong,
Tỏa hương thơm ngát, trong lòng thánh nhân.
Tràn đầy tỏa sáng hồng ân,
Trở về chốn cũ, canh tân cuộc đời.
Hê-rô-đê ác rối bời,
Âm mưu sát hại, Vua Trời giáng lâm.
Nhỏ nhen ganh ghét tiểu tâm,
Mưu thâm ác độc, âm thầm giết oan.

Ngày Lễ Giáng Sinh, Chúa đã tỏ mình ra cho các mục đồng là những kẻ khó nghèo. Hôm nay Lễ Hiển Linh, Chúa tỏ mình ra cho ba nhà đạo sĩ khôn ngoan. Họ đã dõi theo sao mai rạng chiếu tìm đến bên Chúa Hài Nhi. Các nhà đạo sĩ đã nhìn thấy ngôi sao lạ và họ đã đọc được dấu chỉ của trời cao. Họ đã nhất tâm đi tìm. Họ được diễm phúc gặp gỡ, bái kính và thờ lạy Vua Vũ Trụ, dưới hình hài một trẻ hài nhi bọc trong khăn và nằm trong máng cỏ.

Thái độ của các nhà đạo sĩ là tâm tình của những con người chân thành. Họ tìm và gặp được Chúa. Họ thành kính dâng Chúa những lễ vật để tỏ lòng thành kính. Sau khi gặp được Chúa, các nhà đạo sĩ đã được biến đổi. Họ trở nên con người mới và tâm hồn họ đầy hoan lạc. Các nhà đạo sĩ quyết tâm xa lìa danh vọng trần thế. Họ đã tránh mưu kế thâm độc và nham hiểm của Hêrôđê. Họ đã tìm đường khác âm thầm trở về quê mình.

Trong khi thái độ của Vua Herôđê và dân quân thì khác hẳn thái độ của các đạo sĩ. Họ cũng nhận biết ngôi sao lạ xuất hiện và hiểu được Kinh Thánh loan báo về sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế, nhưng họ sợ sệt và ganh tị. Hêrôđê đầy uy quyền, sức mạnh và của cải đầy dư. Ông chỉ lo cho sự an toàn và ngôi báu của mình. Đấng Cứu Thế xuất hiện sẽ khuấy động cuộc sống an toàn của ông. Đôi khi chúng ta cũng giống như Vua Hêrôđê, chúng ta sợ đến gần Chúa. Chúng ta sợ phải từ bỏ những của cải, chức quyền và danh lợi thú. Chúng ta muốn kính nhi viễn chi và giữ khoảng cách với Chúa để khỏi phải phiền hà và bị quấy rầy. Có nghĩa là chỉ giữ đạo trung dung vừa phải để khỏi bị loại. Theo Chúa, chúng ta cần sống đạo trong tình yêu.

Chúa đã yêu thương chúng ta hết mình qua cuộc khổ nạn, sự chết và sống lại. Hãy bước đến gần Chúa và ngước nhìn lên thánh giá, nơi Chúa chịu đóng đinh. Nay Chúa không dùng sứ thần hay ngôi sao lạ để dẫn đường. Chúa muốn dùng chính chúng ta là những người đã được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, chúng ta hãy đem ánh sáng và niềm vui đến cho mọi người. Chúng ta hãy làm nhân chứng cho Chúa trong đời sống hằng ngày.

THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH
(Mt 4, 12-17. 23-25)
HỐI CẢI.


Tiền hô tống ngục nhà giam,
Nói lời chân thật, người phàm ghét ghen.
Gio-an nhân chứng muối men,
Rao truyền chân lý, ngợi khen Ngôi Lời.
Giê-su xuất hiện vào đời,
Bắt đầu rao giảng, Nước Trời ngay bên.
Ăn năn hối cải tội đền,
Cuộc đời thay đổi, xây nền vững tâm.
Quyết tâm xa lánh lỗi lầm,
Tin mừng giải thoát, giam cầm tự do.
Quyền năng Chúa chữa đừng lo,
Thân tâm bệnh hoạn, ban cho ơn lành.
Kinh phong quỉ ám hoành hành,
Xua trừ ám hại, Chúa đành đuổi xa.
Đoàn dân đông đảo ngợi ca,
Tin yêu một Chúa, mưa sa ơn trời.

THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH
(Mc 6, 34-44)
THƯƠNG XÓT


Động lòng thương xót đoàn dân,
Bơ vơ vất vưởng, gian trần khó nguy.
Yêu thương tỉnh thức tư duy,
Tin mừng giảng dạy, phát huy tấm lòng.
Say mê mòn mỏi xoay vòng,
Lắng nghe lời Chúa, trong lòng ấm êm.
Vì thương vất vả ba đêm,
Chữa hồn nuôi xác, ban thêm ơn lành.
Có năm cái bánh để dành,
Thêm hai con cá, biến thành thức ăn.
Năm ngàn tín hữu cùng ăn,
Mười hai thúng vụn, tự căn phúc trời.
Tình thương lai láng tuyệt vời,
Chúa ban ân phúc, mọi người no say.
Tạ ơn Thiên Chúa hằng ngày,
Bánh ăn nước uống, đời này đời sau.

THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH
(Mc 6, 45-52)
ĐỪNG SỢ


Thầy đây! đừng sợ hãi chi,
Quyền năng cao cả, từ bi vô ngần.
Thức đêm cầu nguyện ân cần,
Thuyền khơi ra bến, sóng dần nổi lên.
Môn đồ chèo chống hai bên,
Gió to sóng cả, dạt trên mũi tầu.
Chắp tay khấn vái nguyện cầu,
Xa kia bóng dáng, khấu đầu sợ lo.
Tưởng rằng ma quái rình mò,
Đi trên mặt nước, Thầy trò gặp nhau.
Yên tâm vững lái tiến mau,
Chính Thầy, đừng sợ, tới sau xum vầy.
Ngạc nhiên sự lạ tỏ bầy,
Quyền uy siêu việt, ơn Thầy tri ân.
Chúa ban phúc lộc nhân trần,
Tin yêu phó thác, tinh thần sướng vui.

THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH
(Lc 4, 14-22a)
ỨNG NGHIỆM


Hội Đường tụ họp lắng nghe,
Tin Mừng cứu độ, trưa hè truyền rao.
Mọi người mong mỏi khát khao,
Lắng nghe Lời Chúa, trên cao tuyệt vời.
Về làng quê cũ gọi mời,
Nơi Người sinh trưởng, rạng ngời biết bao.
Đọc lời Kinh Thánh được trao,
Thánh Thần Chúa ngự, dạt dào hồn tôi.
Loan tin giải thoát đền bồi,
Người mù được thấy, đơn côi vui mừng.
Nhiệt tâm nhà Chúa cháy bừng,
Hồng ân tuôn đổ, như rừng được mưa,
Hôm nay ứng nghiệm lời xưa,
Tiên tri loan báo, thuở xưa thực hành.
Dân làng kinh ngạc phúc lành,
Giê-su Cứu Thế, chính danh cao vời.

THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH
(Lc 5, 12-16)
PHONG CÙI


Phong cùi ghê gớm tránh xa,
Xấp mình khấn vái, lê la đến gần.
Xin Thầy cứu chữa vết sần,
Da cùi lở loét, thân trần sạch trong.
Niềm tin phó thác thật lòng,
Chúa thương chữa sạch, cầu mong đáp tình.
Tin rằng sạch sẽ trong mình,
Tìm thầy tư tế, đệ trình chứng thư.
Tạ ơn Thiên Chúa nhân từ,
Đoái thương chúc phúc, an cư sống đời.
Rao truyền ân nghĩa cao vời,
Giê-su Con Chúa, xuống đời độ nhân.
Bệnh nhân tuôn đến cầu thân,
Xin Ngài tẩy xóa, canh tân cuộc đời.
Thành tâm đón nhận ơn trời,
Dục lòng tôn kính, tin Lời Chúa ban.

THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH
(Ga 3, 22-30)
THANH TẨY


Giê-su thanh tẩy nước nguồn,
Hồng ân chan chứa, mưa tuôn vào hồn.
Nước trong rửa sạch xác hồn,
Thần Linh thánh hóa, sứ ngôn thi hành.
Từ trên ban xuống ơn lành,
Ki-tô Cứu thế, nổi danh trong vùng.
Tội nhân dõi bước đến cùng,
Xin Ngài thanh tẩy, bao dung phận người.
Môn đồ tranh luận đôi lời,
Gio-an hóa giải, ơn trời phú ban.
Tiền hô dọn chỗ trần gian,
Tân lang chính thức, phá tan tội đời.
Nước nguồn xóa sạch lòng người,
Ban nguồn cứu độ, Ngôi Lời Chúa Con.
Bao năm dân chúng mỏi mòn,
Đợi trông Chúa đến, sắt son một lòng.