Tưởng nhớ & Ghi ơn Cố Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM
Người Sáng Lập Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa.
( Lễ giỗ thứ 55 : 2/11/1963 – 2/11/2018 )

*Di ngôn của TT Ngô Đình Diệm :
“Tôi tiến, hãy tiến theo tôi,
Tôi lùi, hãy giết tôi,
Tôi chết, hãy nối chí tôi”
+Nỗi lòng Người xưa.
Bao năm lặn lội với gió sương,
Chẳng ngại bôn ba khắp dặm trường,
Đất nước ngả nghiêng không chèo chống,
Dân tình vất vưởng mất kỷ cương.
Quyết tâm diệt cộng, dẹp bè phái,
Phấn khởi an dân, mở rộng đường,
Đất nước vươn lên đang ngời sáng,
Hận bọn tôi đòi phá Quê Hương.

+Lòng dân ngày nay.
Hận bọn tôi đòi phá Quê Hương,
Khiến dân cực khổ mọi trăm đường,
Giết người tài đức yêu tổ quốc,
Để lũ tranh quyền bỏ biên cương,
Tiếc sao ngày tháng dân no ấm,
Nhục nhã từng ngày cộng mở đường,
Để cho bọn cướp Tàu xâm lấn,
Còn đâu dân tộc với Quê Hương !

*Năm mươi lăm năm qua,
Người dân Việt xót xa,
Vẫn còn lưu luyến mãi,
Vị Cứu Tinh Nước Nhà.

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG