Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng một “quyết định ngoại thường” nhằm trục xuất Fernando Karadima khỏi chức tư tế đã được thực hiện “vì lợi ích của Giáo Hội.”

Chiều thứ Sáu 28 tháng 9, Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã huyền chức Fernando Karadima Fariña của Tổng Giáo Phận Santiago de Chile.

Karadima là trọng tâm của vụ tai tiếng lạm dụng tình dục gần đây nhất ở Chí Lợi.

Bản tuyên bố, được viết bằng tiếng Tây Ban Nha, nói rằng “Đức Thánh Cha đã đưa ra quyết định ngoại thường này theo lương tâm và vì lợi ích của Giáo Hội”; và cho biết tiếp rằng, “ngài đã thực hành 'thẩm quyền tối thượng, đầy đủ, ngay lập tức, và phổ quát trong Giáo Hội,' với ý thức về sự phục vụ của ngài đối với dân Chúa trong tư cách người kế nhiệm Thánh Phêrô.”

Sắc lệnh được ký bởi Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào ngày thứ Năm, có hiệu lực ngay lập tức từ thời điểm đó, và bao gồm việc bãi bỏ tất cả các nghĩa vụ thuộc hàng giáo sĩ của Karadima.


Source Vatican News Pope Francis defrocks Chilean priest Fernando Karadima