Bế mạc Khóa Giảng viên Giáo lý của Cộng đồng Công Giáo Việt Nam Melbourne:
Các cha giảng viên và các khóa sinh trong Khóa Giảng Viện Giáo lý I Melbourne

Ngày 18/8/2018 trong thánh lễ lúc 3.30 chiều 6 linh mục trong ban giảng huấn cùng 33 khóa sinh và cộng đoàn Đức Mẹ Lavang Melbourne đã cử hành thánh lễ bế mạc Khóa Giảng viên Giáo lý I, do CĐCGVN Melbourne tổ chức. Trong sáu ngày thứ Bảy với một đội ngũ giảng viên hùng hậu bao gồm các linh mục tu sĩ phụ trách đã chia sẻ các đề tài về Sư phạm, Thánh kinh, Tín lý và Luân lý cho hơn ba chục khóa sinh... Họ đến từ nhiều cộng đoàn tại Melbourne.
Quí cha cùng dâng lễ
Cha Minh Ước giảng lễ
Cha Kim Huy phát biểu

Được biết nhu cầu giảng dậy giáo lý cho các tân tòng cũng như các em thiếu nhi là một nhu cầu cấp thiết trong nhiều cộng đoàn của Melbourne. Để đáp ứng nhu cầu này cộng đoàn cùng quí cha tuyên úy đã tổ chức Khóa Giáo Lý Viên... Và con số tham dự rất là khích lệ từ cộng đoàn và xuyên qua cha quản nhiện giới thiệu, 33 học viên đã tham dự đầy đủ các giờ lớp... Trong thánh lễ bế mạc và phát chứng chỉ, tất cả đã dâng lên Chúa những nhiệt tâm tông đồ và tuyên hứa sẵn sàng dấn thân trong lãnh vực tông đồ truyền giáo này...
Các học viên tuyên hứa dấn thân
Ông chủ tịch CĐCGVN Melbourne cám ơn

Thánh lễ do Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB chủ tế và chia sẻ lời Chúa do cha Phạm Minh Ước SJ và quí cha Thanh Bình SDB, Kim Huy SDB, Ngọc Tuyển CSsR và NHật Trường CSsR đồng tế... Sau Thánh lễ tất cả đã chụp hình lưu niệm và tham dự tiệc tà trong Hall của trung Tâm Thánh Mẫu Lavang...