Chúa Nhật 18 THƯỜNG NIÊN. B
(Ga 6, 24-35)
BÁNH TRƯỜNG SINH


Lạy Thầy, Thầy đến bao giờ?
Đám đông tìm Chúa, bơ vơ lạc loài.
Chúa rằng nhớ bánh đoái hoài,
Không vì dấu lạ, bề ngoài xác thân.
Khuyên răn tìm kiếm điều cần,
Của ăn tồn tại, lương thần Chúa ban.
Quí hơn của cải trần gian,
Man-na sẽ chết, bánh ban bởi trời.
Thần lương là bánh tuyệt vời,
Ai ăn sẽ sống, muôn đời phúc ân.
Chính Cha ban bánh thiên thần,
Từ trời ban xuống, nuôi dân sống đời.
Bánh ban sự sống ngàn đời,
Chính là thịt máu, nuôi người thế gian.
Chúa ban phúc lộc tràn lan,
Vững tin vào Chúa, thiên nhan rạng ngời.

Dân chúng thưởng thức thỏa thuê bánh và cá do Chúa tặng ban. Hôm nay họ lại đến với Chúa tìm của ăn nuôi xác. Chúa hiểu ý họ và Chúa đã dẫn họ đi tìm của ăn nuôi hồn. Chúa nhắc lại như xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dưỡng họ bằng Manna và chim cút. Nay Chúa muốn ban cho họ của ăn hằng sống. Chúa Giêsu nói: Chính Ta là bánh sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói.

Chúa Giêsu từ từ mặc khải cho dân khao khát thần lương nuôi hồn hơn là cứ mải mê đi tìm của ăn vật chất hay hư nát. Phép lạ hóa bánh ra nhiều là dấu chỉ của ăn thiêng liêng mà Chúa cũng sẽ ban dồi dào. Chúa sẽ ban cho họ bánh trường sinh, đó chính là Thịt và Máu của Chúa.

Khi Chúa nói về bánh ban sự sống là chính Thịt Máu Chúa, nhiều người chưa thể lãnh hội được ý nghĩa. Ngay cả một số môn đệ cũng không thể chấp nhận, một số muốn bỏ đi và phát biểu rằng lời này chói tai qúa! Ai nghe được. Chúng ta không thể hiểu được, nếu không có tình yêu.

Chúa đã lập Bí Tích Thánh Thể như thần lương vĩnh cửu. Bánh được trao ban dưới hình bánh và rượu. Qua lời truyền phép bánh rượu trở nên Mình Máu Thánh Chúa. Chúa đã dùng công thức rất đơn giản để biến đổi bản thể của bánh rượu. Đây chính là mầu nhiệm đứuc tin. Đây là món qùa vô giá Chúa đã để lại cho Giáo Hội. Gia sản của Giáo Hội chính là Chúa Kitô hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể.

Chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm Chúa ngự trong Thánh Thể. Chúng ta tin Chúa ẩn thân nơi tấm bánh nhỏ. Mỗi lần chúng ta rước Chúa vào lòng là mỗi lần chúng ta được dưỡng nuôi bằng bánh trường sinh. Những người không có niềm tin thì không thể hiểu được ý nghĩa của sự hiến tế và Bí Tích Thánh Thể. Đây chính là Bí Tích tình yêu. Thử hỏi có ai táo bạo đến nỗi lấy thịt máu mình nuôi dưỡng người khác.

Chúa Giêsu đã hiến tế mình trên thập giá làm của lễ và dùng cách thế tuyệt hảo nhất để ở lại với chúng ta qua Thánh Thể. Đây chính là nguồn yêu thương chan chứa của sự dâng hiến. Chúa hiến dâng chính mình làm của ăn đưa dẫn chúng ta tới nguồn sống bất diệt. Chúa mời gọi chúng ta tham dự bàn tiệc Mình Máu Thánh. Chúa sẽ ban dư tràn của ăn nuôi hồn.

THỨ HAI, TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN
(Ds 11, 4b-15; Mt 14, 13-21).
THẦN LƯƠNG


Tìm nơi vắng vẻ nguyện cầu,
Đoàn dân lũ lượt, giãi dầu gió sương.
Bơ vơ khao khát tình thương.
Chữa lành thân xác, thần lương nuôi hồn.
Giữa nơi hoang địa hoàng hôn,
Xin Thầy giải tán, vào thôn mua hàng.
Giê-su thương cảm dân làng,
Các con giúp họ, dọc dàng khó khăn.
Kiếm gì cho họ cùng ăn,
Đây là bánh cá, thức ăn thường dùng.
Chúa truyền dân chúng ngồi chung,
Tạ ơn Thiên Chúa, chia chung mọi người.
Nhân thêm bánh cá diệu vời,
Năm ngàn nhân khẩu, đầy vơi dư tràn.
Mười hai thúng vụn ơn ban,
Chúa cho dư giả, tràn lan phúc lành.

THỨ BA, TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN
(Ds 12, 1-13; Mt 14, 22-36).
YÊN TÂM


Một mình cầu nguyện bên đồi,
Môn đồ rời bến, một hồi thật lâu.
Chúa còn ở lại phía sau,
Con thuyền giữa biển, biết đâu nương nhờ.
Chập chờn ngược gió xa bờ.
Chúa đi mặt biển, tơ mơ ngắm nhìn.
Ma kìa, sợ hãi rùng mình,
Yên tâm, đừng sợ, dáng hình Thầy đây.
Phê-rô nhận biết là Thầy,
Xin đi mặt nước, đến Thầy được không?
Chúa rằng bước đến bên hông,
Gió lùa thổi mạnh, thân ông chìm dần.
Lạy Thầy xin cứu thân trần,
Giơ tay cứu đỡ, con cần đức tin.
Lên thuyền biển lặng ngước nhìn,
Lạy Con Thiên Chúa, cầu xin phúc lành.

THỨ TƯ, TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN
(Ds 13, 2-3a. 26; Mt 15, 21-28).
KIÊN TÂM


Đàn bà ngoại giáo cầu xin,
Lạy Thầy thương xót, con tin nơi Ngài.
Theo sau cứ mãi van nài,
Con tôi quỉ ám, xin Ngài cứu cho.
Chẳng rằng chẳng nói lý do,
Chúa không đáp lại, tò mò dõi theo.
Môn đồ khó chịu kèo nhèo,
Xin Thầy thương xót, nhà nghèo khổ đau.
Chúa rằng sai đến trước sau,
Lo cho chiên lạc, hãy mau tụ về.
Nài xin kiên nhẫn mọi bề,
Không nên vứt bánh, bên lề bàn ăn.
Bà thưa mảnh vụn rớt lăn,
Chó con được hưởng, phần ăn dưới bàn.
Đức tin mạnh mẽ ơn ban,
Chúa cho bà ấy, muôn vàn hồng ân.

THỨ NĂM, TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN
(Ds 20, 1-13; Mt 16, 13-19).
ĐỨC KITÔ


Con Người giáng thế là ai?
Người ta suy đoán, thiên sai từ trời.
Ê-li-a đội lốt người,
Giê-rê-mi-a, xuống đời truyền rao.
Tiên tri nào đó trên cao,
Không ai biết rõ, vị nào Thầy đây.
Là ai? Các con nghĩ Thầy,
Phê-rô đại diện, trình bày đức tin.
Ki-tô Con Chúa đoái nhìn,
Si-mon có phúc, con tin vào Thầy.
Không do máu huyết giãi bày,
Nhiệm mầu mạc khải, Cha Thầy khấng ban,
Phê-rô là Đá trần gian,
Thầy xây Hội Thánh, gian nan trong đời.
Trao con chìa khóa Nước Trời,
Giam cầm tháo cởi, người đời tự do.

THỨ SÁU, TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN
(Đnl 4, 32-40; Mt 16, 24-28).
THẬP GIÁ


Theo Thầy, từ bỏ mình đi,
Hãy mang thập giá, từ bi sống đời.
Ai mong cứu sống cuộc đời,
Kết cùng sẽ mất, Nước Trời ngày sau.
Ai đành mất mạng vì đau,
Sẽ ban sự sống, đời sau thanh nhàn.
Nếu ngươi lợi cả thế gian,
Mất đi sự sống, trần gian nghĩa gì?
Con Người cứu thế từ bi,
Ban ân thưởng phạt, phụ tùy sống ngay.
Trả công nhân đức đời này,
Ngày sau vinh hiển, no say phúc lành.
So đo cuộc sống tranh dành,
Hướng về cùng đích, thực hành tin yêu.
Tình yêu Thiên Chúa cao siêu,
Đổ tràn ân phúc, thiên triều thánh ân.

THỨ BẢY, TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN
(Đnl 6, 4-13; Mt 17, 14-19).
TRỪ TÀ


Một người quì gối van xin,
Chữa lành quỷ ám, con tin vào Ngài.
Kinh phong tác quái kéo dài,
Con trai chịu khổ, van nài Thầy thương.
Bệnh tình trầm trọng không lường,
Đẩy xô vào lửa, tìm đường hại thân.
Môn đồ không thể tới gần,
Đức tin yếu kém, rất cần ơn trên.
Hãy đem nó lại ngay bên,
Giê-su quát mắng, quỷ rên xuất liền.
Bấy giờ mộn đệ hỏi riêng,
Chúng con không thể, trừ viên quỷ này.
Quỷ ma ngạo ngược lắm thay,
Đức tin kiên vững, xua bày quỷ ra.
Chúa ban ân lượng hải hà,
Một lòng tin tưởng, mưa sa lộc trời.