Chung quanh chuyện đòi hỏi Linh mục tại Úc châu phải tiết lộ Ấn tòa Giải tội

Melbourne Úc Châu ngày 12/7/2018 trước việc Ủy ban Hoàng gia đòi hỏi các linh mục giải tội phải tố giác hối nhân xưng thú tội ấu dâm thì nhiều linh mục tại Úc bày tỏ họ 'sẵn sàng đi tù' chứ không tiết lộ ấn tòa giải tội.
Đạo luật mới này đã được một vài tiểu bang hay liên bang chấp nhận nhưng yêu cầu của Ủy ban Hoàng gia đòi buộc các Giám mục Úc phải chỉ thị cho các linh mục khi giải tội phải tố giác hối nhân nào phạm vào tội ấu dâm hay phạm tội lạm dụng tính dục trẻ vi thành niên.
Đức Tổng Giám Mục Tony Fisher của Tổng Giáo phận Sydney cho hay: Các linh mục nào vị phạm ấn tòa giải tội sẽ bị treo chén! Các linh mục phải nhớ rằng mình là những người chuyển nhượng lòng thương xót của Chúa.
Còn tại tiển bang Victoria Giáo phận Melbourne cho biết cần thêm thời gian để học hỏi và nghiên cứu đề nghị của Ủy ban Hoàng gia trước đạo luật yêu cầu các linh mục phải báo cáo các trường hợp hối nhân xưng thú tội lạm dụng tình dục trẻ em.
Chánh án Victoria Martin Pakula ngày 11/7 phát biểu rằng chính phủ cần phải cân nhắc kỹ lưỡng 24 đề nghị trong số 317 khuyến nghị được Ủy ban Hoàng gia đề ra hầu tránh những hiểm họa về Lạm dụng tình dục trẻ em.
Theo tờ “The Guardian” cho hay thì Chánh án Pakula tiết lộ chính phủ tiểu bang đã chấp nhận 128 đề xuất và 165 nguyên tắc khác nhau của Ủy ban Hoàng gia.

Chánh án ấy cũng phát biểu với đài ABC rằng đề nghị yêu cầu phải tố giác hối nhân xưng tội ấu dâm hay lạm dụng tình dục trẻ em "cần một chuẩn mực phải được Chính phủ liên bang thông qua."
Lãnh thổ Thủ đô Canberra Úc, Tiểu bang Nam Úc và Tasmania đã thông qua đạo luật này khiến cho các linh mục ngồi tòa mà không báo cáo hối nhân xưng tội về lạm dụng tình dục trẻ em là phạm pháp!

Tại tiểu bang Nam Úc, kể từ ngày 1/10 năm nay, các linh mục không báo cáo hối nhân phạm tôi lạm dụng tình dục trẻ em sẽ phải đối diện với án phạt 10,000 đô Úc.
Còn tại tiểu bang Victoria cũng như New South Wales thì còng đang trong gian đọan tìm hiểu, nghiên cứu và thương lượng trước 336 đề nghị của Ủy ban Hoàng gia.
Giáo Hội Công Giáo Úc đã kịch liệt phản đối việc áp dụng luật đòi buộc các linh mục giải tội phải tố giác hối nhân vi phạm tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và nhiều linh mục đã bày tỏ rằng thà họ bị ngồi tù hơn là vi phạm tới ấn tòa Giải tội.
Theo Giáo Luật thì “Ấn tòa Giải tội là bất khả xâm phạm; do đó linh mục không được tiết lộ ấn tòa này dưới bất cứ hình thức nào hay bất kỳ lý do nào!” Linh mục nào cố tình vi phạm ấn tòa này sẽ tự động bị treo chén tức khắc!”
Giáo lý Giáo Hội Công Giáo cũng dạy rằng “các linh mục giải tội sẽ bị phạt nặng nếu tiết lộ ấn tòa giải tội mà hối nhân đã xưng thú với ngài,” đây là một hành vi “tế nhị và một trọng trách cao cả của linh mục, đòi buộc ngài phải hoàn toàn giữ kín!”