Các nhà lãnh đạo Giáo hội ở Jerusalem đã chính thức yêu cầu chính quyền thành phố Jerusalem thu hồi lại tuyên bố của họ về việc áp đặt thuế địa phương đối với các tài sản của Giáo hội.

Một tuyên bố được công bố vào hôm Thứ Tư Lễ Tro của các Thượng Phụ và các nhà lãnh đạo các Giáo hội tại Jerusalem nói rằng ý định áp đặt thuế địa phương lên các Giáo hội mâu thuẫn với tương quan lịch sử giữa các Giáo hội và các cơ quan dân sự trong nhiều thế kỷ qua.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng các quan chức dân sự đã luôn luôn nhìn nhận ra và tôn trọng những đóng góp to lớn của các Giáo hội Kitô như việc đầu tư hàng tỷ Mỹ Kim xây dựng các trường học, bệnh viện và nhà cửa cho người cao niên và những người chịu thiệt thòi ở Thánh Địa.

Tuyên bố nhận xét rằng việc đóng thuế đối với các Giáo hội phá hoại tính cách thiêng liêng của thành Giêrusalem, và gây nguy hiểm cho khả năng của các Giáo Hội trong việc thực hiện sứ vụ của mình trên mảnh đất này thay mặt cho các cộng đồng và các Giáo Hội trên toàn thế giới.

Các Thượng Phụ và các nhà lãnh đạo các Giáo hội tại Jerusalem, vì thế, chính thức yêu cầu chính quyền địa phương rút lại tuyên bố của họ và bảo đảm rằng nguyên trạng hiện tại đã được lịch sử phân định phải được duy trì, và đặc tính thánh thiêng của Thành Thánh Giêrusalem phải được tôn trọng. Tuyên bố này được ký bởi mười ba vị thủ lãnh của Giáo hội và cộng đồng Kitô hữu hiện diện tại Jerusalem.


Source: Vatican News Church leaders in Jerusalem say no to the taxation of Church properties