Trong một diễn biến đại kết rất đáng vui mừng 13 nhà lãnh đạo tại Giêrusalem của Công Giáo, Chính Thống Giáo Hy Lạp, Giáo Hội Armenia Tông Truyền, Chính Thống Giáo Coptic, Chính Thống Giáo Syria, Chính Thống Giáo Ethiopia, và các hệ phái Tin Lành đã cùng ký chung trong thông điệp Phục sinh.

Toàn văn thông điệp như sau:

“Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại (1 Pet 1:3).

Chúng tôi, các Thượng Phụ và những người đứng đầu các Giáo hội ở Giêrusalem, cùng nhau gửi lời chúc Phục Sinh của chúng tôi và lời hân hoan công bố Tin Mừng Phục Sinh của Chúa và là Đấng Cứu Độ của chúng ta cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Từ Giêrusalem, nơi Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết, chúng tôi ban phước lành cho các tín hữu đang cử hành Lễ Phục Sinh vào thời điểm hồng phúc này.

Trong hơn hai ngàn năm qua, những người hành hương đã theo bước chân của Chúa Giêsu và tuôn đến Giêrusalem để nhìn thấy ngôi mộ trống. Sự phục sinh của Chúa chúng ta là một sự kiện lịch sử bao gồm sự đổi mới toàn bộ trật tự vũ trụ và canh tân khuôn mặt của toàn bộ sáng tạo. Đây là thời gian mà Gia Đình Kitô Giáo trên toàn thế giới ghi nhớ công cuộc cứu chuộc của Thiên Chúa qua cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Giêrusalem, Thành phố của Hy vọng và Phục sinh, vẫn là một biểu tượng thiêng liêng cho ơn cứu rỗi và một sự phản chiếu của Giêrusalem mai sau trên trời. Trong thực tế, tính chất thiêng liêng, hiệp nhất và siêu nhiên này của Giêrusalem vẫn tiếp tục là một ngọn hải đăng cho hy vọng, hòa bình, và cuộc sống cho người dân trong khu vực này và trên toàn thế giới. Chúng tôi cầu nguyện rằng ở đây, nơi Thánh Địa này, chúng tôi có thể tiếp tục mà không bị cản trở để hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng của chúng tôi như những biểu hiện của Tin Mừng sống động trong việc phục vụ người nghèo, tìm kiếm công lý và bước đi trong ánh sáng và tình yêu của Chúa Kitô Phục Sinh.

Tin Mừng cho chúng ta biết rằng trước khi Chúa Giêsu lên trời vinh hiển, Ngài đã phải trải qua cuộc thương khó, và trước khi bước vào vinh quang Ngài đã bị đóng đinh. Chúng ta cầu nguyện lên Thiên Chúa toàn năng để những người đang bước theo con đường thập giá có thể thấy rằng đó là con đường của hy vọng, bình an và sự sống. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những ai đang đau khổ tại khu vực này và trên toàn thế giới, và tất cả những ai đang phải chịu đựng trong im lặng; cho những người tị nạn, và những người phải di dời, cho những ai đang bị áp bức, những ai trong tình cảnh quẫn bách, cho tất cả nạn nhân của bạo lực và phân biệt đối xử, và cho tất cả những người cố gắng mưu cầu công lý và hòa giải.

Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta từ trong kẻ chết là lời nhắc nhở thường xuyên rằng quyền năng của sự dữ và cái chết sẽ không có tiếng nói cuối cùng, thay vào đó sự sống đã chiến thắng cái chết và bóng tối. Thiên Chúa đã hòa giải chúng ta với chính Ngài trong Đức Chúa Giêsu Kitô và mời gọi chúng ta tiếp bước Người trong sứ vụ hòa giải. Xin Chúa Phục Sinh củng cố chúng ta qua Thánh Thần của Ngài để chúng ta có thể bước đi trong ánh sáng phục sinh của Người để yêu mến, phục vụ và mang lại Tin Mừng cho tất cả mọi người.

Chúa Kitô đã sống lại. Alleluia! Ngài thực sự đã sống lại. Alleluia!

+ Đức Thượng Phụ Theophilos III, Thượng Phụ Chính thống Hy Lạp
+ Đức Thượng Phụ Nourhan Manougian, Giáo Hội Armenia Tông Truyền
+ Đức Tổng Giám Mục Pierbattista Pizzaballa, Giám Quản Tông Tòa, Tòa Thượng Phụ Công Giáo Nghi Lễ Latinh
+ Cha Francesco Patton, ofm, Bề trên dòng Anh Em Hèn Mọn tại Thánh Địa
+ Đức Tổng Giám Mục Anba Antonious, Chính thống Coptic tại Giêrusalem
+ Đức Tổng Giám Mục Swerios Malki Murad, Toà Thượng phụ Chính thống Syria
+ Đức Tổng Giám Mục Aba Embakob, Toà Thượng phụ Chính thống Ethiopia
+ Đức Tổng Giám Mục Yaser AL-Ayyash, Thượng Phụ Công Giáo Nghi lễ Melkite Đông phương
+ Đức Tổng Giám Mục Mosa El-Hage, Công Giáo Nghi lễ Maronite
+ Đức Tổng Giám Mục Suheil Dawani, Tin Lành Giêrusalem và Trung Đông
+ Đức Giám Mục Ibrahim Sani Azar, Tin Lành Lutheran ở Jordan và Thánh Địa
+ Đức Giám Mục Phaolô Malki, Công Giáo Nghi Lễ Syria
+ Đức Giám Mục Krikor-Okosdinos Coussa, Công Giáo Nghi Lễ Armenia