Lúc 10h sáng thứ Hai 28 tháng 5, 2018, hai phóng viên VietCatholic là Cha Giuse Đinh Trọng Chính và Mc. Thúy Nga đã có cuộc phỏng vấn với cha David Grenier, tổng thư ký Đoàn Hiệp Sĩ Quản Thủ Thánh Địa tại trụ sở của Đoàn Hiệp Sĩ tại Tu viện Saint Saviour số 1 Saint Francis Street, Giêrusalem.

Sau đó, cha Chính và Thúy Nga đã có mạn đàm với Sơ Valerie Borj tại nhà thờ Hòm Giao Ước Thánh (the Church of the Ark of Covenant) trên đỉnh đồi thôn Abu Gosh, Kyriat Yearim, Giêrusalem nơi sẽ đặt tượng Đức Mẹ La Vang.

Xem hình ảnh các cuộc gặp gỡ nói trên.