LẬP ĐÔNG
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Tiết trời vừa chớm lập đông
Cao nguyên tuyết trắng mênh mông núi đồi.
(nđc)