Đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Medjugorje đã bổ sung thêm vào những nhận xét gần đây của ngài về các cuộc hành hương chính thức của các giáo phận, và than thở rằng báo chí đã “phóng đại quá mức”.

Trong cuộc phỏng vấn với thông tấn xã Aleteia tuần trước, Đức Tổng Giám Mục Henryk Hoser nói: “Từ nay trở đi, các giáo phận và các tổ chức khác có thể tổ chức các cuộc hành hương chính thức đến Medjugorje. Các hình thức tôn sùng Đức Mẹ tại Medjugorje đã được cho phép. Điều này không bị cấm nữa, và không cần phải thực hiện trong bí mật.”

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Il Giornale Hoser của Ý, ngài than thở rằng:

“Những gì tôi đã nói là sự thật, nhưng có lẽ nó đã bị phóng đại. Hoàn toàn xác thực rằng các cuộc hành hương cầu nguyện có thể được tổ chức ở Medjugorje, không có vấn đề gì, miễn là những cuộc hành hương này có tính linh đạo và không liên quan đến những tuyên bố cho rằng Đức Mẹ đã hiện ra đối với những thị nhân.”

Ngài cũng làm sáng tỏ rằng trong khi các giám mục được tự do tổ chức các cuộc hành hương đến địa điểm này để cầu nguyện với Đức Mẹ, những tuyên bố cho rằng Đức Mẹ đã hiện ra đối với những thị nhân vẫn chưa được xác nhận.

Ngài nói: “Vấn đề của những thị nhân vẫn chưa được giải quyết.”

“Những vấn đề này đang được nghiên cứu tại Vatican. Tài liệu này đang nằm trong phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và được nhiều người chờ đợi. Dĩ nhiên chúng ta cần một tuyên bố chính thức từ Đức Giáo Hoàng, ngài có thể đã nghiên cứu bản báo cáo của ủy ban do Đức Hồng Y Ruini chủ tọa.”