Đức Thánh Cha chính thức cho phép các phái đoàn hành hương về Medjugorje (Mễ Du)

Thông báo được Đức Khâm sứ Tòa Thánh Henryk Hoser công bố. Trong khi đó vị Giám đốc của Trung ương báo chí của Tòa Thánh là Gisotti cho hay: "Việc cho phép này nhằm giúp cho các chuyến Hành hương về Trung tâm Mễ du đạt được nhiều thành quả và ân thánh Chúa” chứ không có nghĩa là Tòa thánh đã xác nhận các phép lạ sự kiện Đức Mẹ hiện ra là "xác thực".
Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định cho phép tổ chức các cuộc hành hương về Medjugorje, các đoàn hành hương từ các giáo phận, giáo xứ sẽ hành hương về đây một cách chính thức chứ không tư riêng như trước đây. Thông báo này được Sứ thần Tòa Thánh là TGM Luigi Pezzuto ở Bosnia-Herzegovina và Đức Tổng Giám Mục Henryk Hoser, là sứ giả đặc biệt được ĐTC sai đến đây đề tìm hiểu về Mễ Du, công bố hôm nay trong Thánh lễ, tại đền thờ giáo xứ nơi đã chứng kiến hàng triệu người hành hương.
Giám đốc của Văn phòng Báo chí Tòa thánh, ông Alessandro Gisotti trả lời các câu hỏi của các ký giả về thông báo này cho hay Tòa Thánh cũng lưu tâm "việc công nhận chính thức cho phép tổ chức các cuộc hành hương về đây không có nghĩa là Tòa Thánh đã thừa nhận sự xác thực của các cuộc Đức Mẹ hiện ra cùng các thị nhân. Do đó Giáo hội vẫn tiếp tục học hỏi và điều tra!
Chú tâm vào việc mục vụ
Ông Alessandro Gisotti cho hay: Với việc thừ nhận này, ĐTC mong muốn các khách hành hương đổ về Medjugorje thâu gặt được nhiều hoa trái ân sủng dồi dào và nhiều thành quả tốt đẹp ".
Quyết định của Đức Thánh Cha được công bố sau một năm, kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2018 khi ĐTC bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Hoser của Tổng giáo phận Warszawa-Prague Ba Lan, làm "Người viếng quan sát và thẩm tra về các sự kiện ở Medjugorje.
Trong bản bá cáo, Tòa Thánh được biết trong số sáu người cho hay họ nhận được thị kiến thấy Đức Mẹ lúc còn trẻ hoặc còn là những trang thanh niên, thì ba người quả quyết rằng họ vẫn tiếp xúc với Mẹ Maria "Nữ hoàng hòa bình" hàng ngày vào mỗi buổi chiều, bất kể họ đang ở đâu: Đó là Vicka (sống ở Medjugorje), Marija (sống ở Monza) và Ivan (sống ở Hoa Kỳ, nhưng anh thường về Mễ du). Một người thứ tư là Mirjana cho hay cô thường được Đức Mẹ hiện ra vào ngày thứ hai hàng tháng, nhưng bây giờ thì cô chỉ được thấy Đức Mẹ mỗi năm một lần.