Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Những chiều về mưa rơi, Tâm hồn con chơi vơi. Thầm cầu xin Mẹ hỡi. Mẹ hãy thương nhậm lời.

Dù đời con hoen úa, Dù buồn đau chất chứa. Nhưng xin Mẹ hãy ủi an, Tình mến thương ngập tràn. ĐK: Xin Mẹ cùng đi với con, dù đường đời gian nan, Khổ sầu hay lầm than, đời con sẽ tươi sáng. Xin Mẹ cùng đi với con, dù đời lắm đau buồn, Mẹ dìu con đi mãi, tâm hồn con bình an.