CÁO PHÓ

Vietcatholic Úc Châu nhận được tin buồn:

Bà Cố Anna PHẠM THỊ LIỄN

Thân Mẫu của Ông Bà Cố Phaolô Vũ Bình
Vừa hoàn tất hành trình đức tin Công Giáo nơi dương thế, nay đã về nhà Cha trên trời lúc
6 giờ 00 sáng Thứ 5, ngày 22 tháng 9 năm 2016, tại Tây Úc,
Hưởng Thọ 97 tuổi.

Vietcatholic Úc Châu xin thành kính phân ưu cùng
Ông Bà Cố Phaolô Vũ Bình và Tang Quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Bà Cố Anna sớm về hưởng
hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên Đàng.


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Vietcatholic Úc Châu
Linh Mục Paul Chu Văn Chi.