Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây


NGUYỆN CẦU MẸ VIỆT NAM

Tác giả: Lm. Văn Chi

Trình bày: Ca sĩ Anh Dũng

Con nguyện cầu, lạy Đức Mẹ Việt Nam.

Dâng lên Mẹ, cộng đoàn con thương mến.

Mẹ luôn đỡ nâng dắt dìu đoàn con,

Yêu thương kết hiệp tình yêu mến nồng nàn.

Dâng về Mẹ Việt Nam,

Đây Quê Hương của con.

Dâng về Mẹ Việt Nam,

Cộng đoàn con mến thương.

Dâng về Mẹ Việt Nam,

Đây gia đình yêu thương.

Dâng về Mẹ Việt Nam,

Xứ đạo con hiến dâng.

Dâng lên Mẹ, lạy Đức Mẹ Việt Nam,

Đây gia đình, dâng về niềm phó thác.

Mẹ ban phúc ân chan hòa yêu thương.

Luôn trong thuận hòa niềm tin mến ân tình.

Dâng về Mẹ Việt Nam,

Đây Quê Hương của con.

Dâng về Mẹ Việt Nam,

Cộng đoàn con mến thương.

Dâng về Mẹ Việt Nam,

Đây gia đình yêu thương.

Dâng về Mẹ Việt Nam,

Xứ đạo con hiến dâng.

Con dâng Mẹ lạy Đức Mẹ Việt Nam

Đây cộng đoàn tâm tình xin dâng hiến.

Mẹ ban xuống muôn an bình yêu thương.

Tin yêu với Mẹ cùng vui bước lên đường.

Dâng về Mẹ Việt Nam,

Đây Quê Hương của con.

Dâng về Mẹ Việt Nam,

Cộng đoàn con mến thương.

Dâng về Mẹ Việt Nam,

Đây gia đình yêu thương.

Dâng về Mẹ Việt Nam,

Xứ đạo con hiến dâng.