Kính thưa qúi vị độc giả VietCatholic

1. Chúng tôi xin thông báo qúi độc giả, nhất là qúi độc giả tại Việt Nam, nếu qúi vị nào muốn chúng tôi gửi Tin Tức hằng ngày của VietCatholic vào hộp thư của qúi vị (thuận lợi muốn đọc lúc nào cũng được và đỡ tốn tiền nhập mạng internet). Xin đăng ký cho chúng tôi biết tên và email của qúi vị. Xin gửi về email conggiao@gmail.com. Cũng xin phổ biến tin này đến các bạn bè và thân hữu khác của qúi vị.

2. Quí vị nào trước đây đã đăng ký với email info@vietcatholic.net hay ghidanh@viettel.com thì không cần phải đăng ký lại. (Trừ trường hợp vì lý do nào đó, qúi vị không còn tiếp tục nhận được Bản tin của VietCatholic thì mới đăng ký lại mà thôi.

3. Qúi vị nào đã đăng ký nhận bản tin mà nay không muốn nữa thì xin gửi email vào hộp thư postman@viettel.com, nơi đề mục subject: xin qúi vị điền vào một chữ là: LAYRA thì tự động email của qúi vị sẽ được lấy ra khỏI danh sách.

4. Máy chủ Server viettel.com cũng là server của VietCatholic, tuy nhiên vì lý do kĩ thuật nên khi gửi Bản tin vào hộp thư của qúi vị, chúng tôi đã dùng nhiều server và địa chỉ khác nhau.

5. Từ nay chúng tôi sử dụng email sau đây: conggiao@gmail.com để qúi vị dễ nhớ, tiện lợi, và mau chóng khi muốn liên lạc với chúng tôi.

6. Quý vị nào muốn đóng góp bài vở cho VietCatholic, cũng xin gửi về email này: conggiao@gmail.com . Hộp thư này có sức chứa là 1000MB nên qúi vị khỏi phải lo hộp thư bị ứ đọng.

Xin qúi vị độc giả lưu ý và ghi địa chỉ mới này: conggiao@gmail.com và xin thông báo cho bạn bè cùng biết, khi muốn liên hệ với chúng tôi.