Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến Thủ Tướng Justin Trudeau của Canada

Sáng nay, 29/5/2017 Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến Thủ Tướng Justin Trudeau, Canada.

Theo thống cáo của Văn Phòng Truyền Thông, cuộc mạn đàm rất thân mật và nhấn mạnh về sự đóng góp tích cực của Giáo Hội Công Giáo Vào đời sống xã hội tại Canada.

“Hai vị sau đó đã chú trọng đến các đề tại về việc hội nhập và hòa giải, cũng như tự do tôn giáo và các vấn đề đạo đức hiện hành.”

“Cuối cùng, dưới ánh sáng của kết quả của Đại Hiội Thượng Đỉnh G7, hai vị đã chú tâm đến các vấn đề có tính cách hoàn vũ, đặc biệt là Trung Đông và các khu vực có chiến tranh.”

Sau cuộc yết kiến Đức Thánh Cha, Thủ Tướng cũng đã gặp gỡ Đức Hồng Y Pietro Parolin, Tổng Trưởng Ngọai Giao Vatican và Đức Tổng Giám Mục Paul Richard Gallagher, Bộ Trưởng Liên Lạc với các Quốc Gia.