Năm bác sĩ tại Ontario, trong đó có một người Công Giáo, đã đưa ra một thách thức pháp lý chống lại một quy định của Y Sĩ Đoàn Ontario đòi hỏi các bác sĩ phải viết giấy giới thiệu cho những bệnh nhân muốn được trợ tử.

Năm bác sĩ này được sự hỗ trợ của Hội Y Khoa và Nha khoa Canada, Liên hiệp các hội bác sĩ Công Giáo Canada, và Hội Bác sĩ vì sự sống Canada, cũng như của các Giám Mục tại Ontario. Trong khi đó, Tổng chưởng lý của Ontario lại ủng hộ Y Sĩ Đoàn Ontario.

Đức Giám Mục Ronald Fabbro của London, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Ontario nói:

“Rất nhiều người trong chúng ta sẽ rất khó chịu khi biết là các bác sĩ đã bị buộc phải hành động trái với lương tâm của mình”.

Source: Catholic World News - Ontario doctors challenge mandated referral for assisted suicide