"NGÀN LỜI CA! CON KÍNH DÂNG LÊN MẸ

Ngàn lời ca, con kính dâng lên Mẹ

Mỗi lời kinh, lòng sốt mến, tạ ơn

Biết Mẹ rồi, thêm yêu Mẹ tha thiết

Qua chuỗi Mân Côi Mẹ nhắn gởi:

"Mỗi Nhiệm Mầu, là đời sống hiến dâng

Cầu Thánh Đức, Mẹ hiền cho con bước

Mỗi bước đi, dâng kính hạt Mân Côi"

Chân con bước, chập chùng đời thánh giá

Mẹ dịu dàng, dẫn dắt đàn con thơ

Đường đi khó, Mẹ đã từng đi trước

Dò gian nguy, hiểm trở, Mẹ chở che

Bằng kinh nguyện, Mẹ con thêm gần gũi

Đức vâng lời, khiêm tốn, Mẹ trao ban

Cùng con thơ, Mẹ hiền luôn nhẫn nại

Về bến bờ thương xót, Chúa tình yêu

Áo Hồng Phúc, luôn choàng trên vai Mẹ

Chở che con, ôi lòng Mẹ bao la!

Ôm ẵm hết, đàn con thơ trông cậy

Về Thiên Đàng, có Chúa vẫn chờ mong...