CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh,

VietCatholic trân trọng thông báo cùng quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và anh chị em


Bà Anna Vũ thị Nghiên

là Hiền Tỷ của Lm. Nhạc Sĩ Văn Chi

vừa qua đời ngày 19 tháng Bẩy 2016 tại Sàigòn.

Hưởng Thọ 88 tuổi

Thánh Lễ cầu nguyện tại gia lúc 5giờ chiều ngày 20/7/2016

Thánh Lễ An Táng vào ngày thứ Sáu 22/7/2016

tại Nhà Thờ Giáo Xứ Phát Diệm Phú Nhuận lúc 5:30 sáng


Ban Giám Đốc VietCatholic xin thành kính phân ưu cùng Cha Văn Chi

Xin Chúa đón nhận linh hồn Anna vào hưởng cõi phúc vinh đời đời