NAM CALI - Các Đức Hồng Y và Giám Mục Hoa Kỳ gồm 200 vị đã có cuộc họp hằng năm vào hai ngày 14-15/6/2016 tại khách sạn Sharaton gần Disneyland Nam California. Sau cuộc họp vào chiều ngày 15/6 các ngài đã tới nhà thờ chính tòa Christ (nhà thờ kiếng cũ) của giáo phận Orange để dâng thánh lễ tạ ơn. Trong thánh lễ ĐHY Luis Antonio Tagle của Phi luật tân giảng thuyết.

Và sau thánh lễ các ngài dùng cơm chiều tại Culture Center thuộc nhà thờ chính tòa Christ Cathedral.