Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ tổ chức Hội Nghị mùa xuân từ 11 đến 14 tháng Sáu.

Các Giám Mục Hoa kỳ tập trung bàn về khủng hoảng lạm dụng tình dục của các giáo sĩ tại Hội Nghị Mùa Xuân đang diễn ra trong tuần này tại Tổng Giáo Phận Baltimore.

Đặc biệt các Giám Mục đang thảo luận làm thế nào để các ngài thi hành những quy tắc mới được ĐGH Phanxicô đưa ra trong Tông Thư Vos estis lux mundi (Các con là ánh sáng thế gian). Thêm vào việc tăng cường các đòi buộc phải tường trình những cáo buộc lạm dụng, các điều khoản trong Vos estis cũng đề cập đến cách giải quyết khi mà chính các Giám Mục bị cáo buộc lạm dụng hay bao che vụ lạm dụng thiếu niên và những người dễ bị tổn thương.

Nhiều giải pháp đề nghị trong Vos Estis đã được thực hiện tại Hoa Kỳ rồi, kết quả của những nỗ lực trước đây để giải quyết cuộc khủng hoảng lạm dụng. Thêm vào đó, các Giám Mục đã đưa ra một cam kết tuân thủ Hiến Chương Bảo Vệ Trẻ em và Thanh Thiếu Niên, được gọi là “Dallas Charter” (Hiến Chường Dallas). Trong cuộc họp, các Giám Mục cũng bàn về cách sửa đổi Hiến Chương này để áp dụng cho các Giám Mục.

Vào ngày đầu của Hội Nghi, các Giám Mục Hoa Kỳ đã gặp ngay những lời kêu gọi cho giáo dân tham gia nhiều hơn trong các nỗ lực giải quyết khủng hoảng cũng như đòi hỏi sự minh bạch hơn. Đặc biệt, các diễn giả kêu gọi các Giám Mục hãy yêu cầu Tòa Thánh công khai những điều tra về vụ Theodore McCarrick, cựu Hồng Y Tổng Giáo Phận Washington D.C đã bị hoàn tục năm ngoái sau khi bị kết tội đã phạm“ giới răn thứ Sáu với trẻ vị thành niên và người lớn và dụ dỗ trong Bí Tích Giải Tội.”

Ngoài những vấn đề xung quanh cuộc khủng hoảng lạm dụng, các Giám Mục sẽ đưa ra những câu hỏi liên quan đến những cuộc bầu cử sắp tới tại Hoa Kỳ; cuộc khủng hoảng đang diễn ra về di dân, và nan đề những người trẻ rời bỏ Giáo Hội.

Những đề tài khác trong lịch trình nghị sự bao gồm việc bỏ phiếu về một Chỉ Thị Toàn Quốc về việc thành lập và mục vụ cho các phó tế vĩnh viễn và những bản văn phiên dịch đã cập nhật lời kinh phụng vụ trong nghi lễ tấn phong giáo sĩ…

Những cuộc thảo luận và bỏ phiếu về những đề tài khác nhau sẽ tiến hành vào chiều Thứ Tư và sáng Thứ Năm và Hội Nghị sẽ tổng kết vào chiều thứ Năm.


Source: Vaticannews.va U.S. Bishop address abuse crisis at Spring General Assembly