Năm thánh các Bệnh nhân ở Campuchia là tên những công việc của lòng thương xót

Phnom Penh (Agenzia Fides) - Đức Giám Mục Olivier Schmitthaeusler, Đại diện Tông tòa Phnom Penh cho hay Năm Thánh của bệnh nhân ở Campuchia mang đặc điểm bởi một lượng lớn công việc của lòng thương xót, bằng cách đến thăm người bệnh, nâng đỡ các gia đình, làm chứng, họp mặt và cử hành phụng vụ.

Tại Trung tâm Mục vụ "Thmey" ở thủ đô, thánh lễ sẽ được cử hành cho những người khuyết tật, cũng sẽ có rửa tội. Trong khi các giáo xứ phía bắc Tòa Tông tòa sẽ thăm viếng bệnh nhân và và những người khuyết tật về tinh thần, với việc xức dầu bệnh nhân và phân phát quà tặng. Các giáo xứ ở phía nam Tòa Tông tòa, nơi có rất nhiều trung tâm dành cho bệnh nhân và người khuyết tật do người Công Giáo và các tổ chức phi chính phủ khác điều hành, thì các gia đình Công Giáo cũng đã có cuộc quyên góp gạo đặc biệt, sẽ được trao tặng như là một dấu chỉ của tình liên đới đối với các gia đình nghèo và túng thiếu.

Trong Thánh Lễ sẽ được Đức Giám Mục cử hành ở Keo Phok, lúc kết thúc sẽ có những lời chứng của một số bệnh nhân HIV dương tính và bệnh nhân AIDS, trẻ em khuyết tật và cha mẹ của chúng. Đức Cha Schmitthaeusler kết luận: "Điều gợi hứng cho chúng tôi là những lời của Chúa Giêsu, mà Đức Giáo Hoàng đã chọn: Hãy thương xót, giống như Chúa Cha".

Lã Thụ Nhân