BÉ VIỆT LÀNG NỔI CAMPUCHIA
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)
Chân trần lấm đất, thuyền đưa tới cửa trường!
Em học chữ “Việt,” yêu lắm đất quê hương.
Em tô chữ “Bụi,” lọ lem đời đất khách!
Bao giờ Bụt tới, đời em bước thênh thang?
(NTT)