Khẩn cầu Chúa Thánh Thần như là “nguồn lực chuyển hóa bản thân và xã hội”, ủy ban thường trực của Hội Đồng Giám Mục Chile đã ra một tuyên bố kêu gọi đối thoại chân thành để giúp vượt qua những xung đột mà quốc gia này đang phải đối mặt.

Các giám mục đã bày tỏ những quan ngại sâu xa trước thảm họa sinh thái ở vùng Los Lagos; các cuộc tấn công đốt phá bởi một số thành viên của người Mapuche bản địa; sự gia tăng tập trung quyền bính của chính phủ, trào lưu “judicialization” – nghĩa là pháp chế hóa, tức là não trạng của xã hội lệ thuộc mù quáng vào các phán quyết của tòa án ngay cả trong những vấn đề thuộc đạo đức và luân lý; và nhu cầu đối thoại giữa các thế hệ già trẻ.

Chile hay còn gọi là Chí Lợi có 18 triệu dân trong đó 74% Công Giáo.