Tin Vatican (VIS 29/04/2004) - Sáng thứ Năm 29 tháng 4 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp chung nhóm những vị giám mục hoa kỳ thuộc hai giáo tỉnh Baltimore và Washington, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô theo luật định.

Trong bài diễn văn dành cho các vị, hướng về chủ đề "thừa tác vụ thánh hóa" của giám mục, ÐTC nhắc rằng việc thi hành quyền bính phải được xây dựng trên chứng tá đời sống thánh thiện của các ngài.

ÐTC nhấn mạnh rằng sứ mạng thánh hóa của giám mục bắt nguồn từ sự thánh thiện không thể phai nhòa của Giáo Hội. Bởi vì Chúa Kitô đã yêu thương Giáo Hội và đã trao ban chính mình cho giáo hội, để thánh hóa giáo hội, nên giáo hội có được sự thánh thiện không thể phai nhòa nầy và từ đó, "trong Chúa Kitô và qua Chúa Kitô, giáo hội đã trở nên nguồn mạch cho sự thánh thiện của mọi thành phần Dân Chúa.

ÐTC giải bày tiếp cho các vị giám mục Hoa Kỳ như sau: "Thách thức được đặt ra cho chúng ta và cho giáo hội là "cuộc sống của mỗi người kitô và sinh hoạt của tất cả mọi cơ cấu Giáo Hội, phải rõ ràng hướng về việc theo đuổi sự thánh thiện; đây là điều cần phải nằm ở trung tâm đời sống và căn cước của mội vị giám mục. Tôi xác tín sâu xa rằng, trong một giáo hội luôn được gọi canh tân nội tâm và nêu guong chứng nhân, việc thi hành quyền bính giám mục phải được xây trên chứng tá của một đời sống thánh thiện.

ÐTC nhấn mạnh lần nữa rằng vị giám mục phải "nhận ra chính nhu cầu của bản thân cần được thánh hóa, trong khi ngài dấn thân trong công việc thánh hóa kẻ khác."

"Linh hồn của công việc tông đồ của vị giám mục cần phải là "đức bác ái mục vụ" làm cho tâm hồn của vị giám mục được nên giống với tâm hồn của Chúa Kitô trong tình yêu hy sinh cho giáo hội cũng như cho mọi thành phần của giáo hội. Vì thế, vị giám mục cần phải là kẻ "chăm chú lắng nghe Lời Chúa qua việc cầu nguyện hằng ngày và qua việc đọc và suy niệm Kinh Thánh."

Ðể canh tân giáo hội trong sự thánh thiện, điều thiết yếu là vị giám mục phải không những là kẻ sống đời chiêm niệm mà thôi, nhưng còn phải là người giảng dạy con đường chiêm niệm, vừa không quên rằng chính đời sống cầu nguyện của giám mục cần phải được nuôi dưỡng trước hết bởi bí tích Thánh Thể, bởi việc thường xuyên đến với bí tích hòa giải và việc cử hành phụng vụ giờ kinh.