Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Ðức Thánh Cha đã rời phi trường quốc tế thủ đô Bắc Macedonia lúc 18g15 để trở về Roma.

Tiễn Đức Thánh Cha ra tận chân thang máy bay, chúng tôi thấy có cả Tổng thống Gjorge Ivanov và Thủ tướng Zoran Zaev.

Sau khi duyệt qua hàng quân danh dự, Đức Thánh Cha đã bắt tay chào từ biệt tổng thống, thủ tướng, và các thành viên trong chính phủ Bắc Macedonia.

Máy bay đã cất cánh lúc 18g30. Trước khi chúng tôi thu hình chương trình này, Đức Thánh Cha đã về đến phi trường Ciampino vào lúc 20g30.