“Tự tử không phải là một phần của chăm sóc sức khỏe,” các giám mục Công Giáo Canada nói như trên trong một phản ứng trước một báo cáo của chính phủ đề xuất việc hợp pháp hóa trợ tự.

Bản báo cáo của một ủy ban liên ngành, đưa ra vào ngày 25 tháng Hai đã kêu gọi một hệ thống mới cho phép các bác sĩ hỗ trợ tự tử cho những bệnh nhân đang phải chịu những đau khổ về thể lý hay tâm lý. Ủy ban đề nghị cả việc mở rộng trợ tử cho các thanh thiếu niên được đánh giá là “còn vị thành niên chưa trưởng thành.” Cuối cùng, trong cố gắng tấn công các bệnh viện Công Giáo tại Canada; cũng như các nhân viên y tế có niềm tin tôn giáo chống lại việc trợ tử, báo cáo cho rằng tất cả các nhân viên y tế phải bị bắt buộc đề xuất với bệnh nhân lựa chọn được trợ tử, và tất cả các bệnh viện được chính phủ tài trợ phải cung cấp việc hỗ trợ tự tử.

Đức Giám Mục Douglas Crosby của giáo phận Hamilton, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Canada, đã đưa ra một câu trả lời thay cho hàng giáo phẩm nước này. Tuyên bố của ngài cho rằng bất cứ chính sách quốc gia nào cũng đều phải dựa trên sự bảo vệ cuộc sống con người và tôn trọng lương tâm cá nhân. Bản tuyên bố nhận thấy rằng ủy ban liên ngành đã không đánh giá đúng mức hiệu quả của việc chăm sóc làm giảm nhẹ những đau đớn và việc chăm sóc tại gia trong việc cung cấp sự thoải mái cho những người bị bệnh nan y.

Các giám mục kêu gọi một nỗ lực toàn quốc để ngăn ngừa tự tử. Trong khi lưu ý rằng vấn đề chủng tộc có một tương quan rất lớn với tỷ lệ tự tử, các Giám Mục nhận xét rằng: “Tỷ lệ tự sát là 5 đến 7 lần cao hơn trong số những thanh niên thổ dân so với các sắc dân khác, trong khi tỷ lệ tự tử trong giới trẻ thổ dân Inuit là một trong những tỷ lệ cao nhất trên thế giới, và ở mức 11 lần cao hơn so với mức trung bình tại Canada.”