Tin Vatican (Vis 13/01/2004) - Thứ Ba 13 tháng Giêng năm 2004, Tòa Thánh đã công bố Bức Thư của ÐTC Gioan Phaolô II gởi cho những Cộng Ðoàn Tu Sĩ Nam Nữ theo tinh thần Tu Ðức Montfort, để kỷ niệm 160 năm xuất bản tập sách "Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria" của Thánh Louis Marie Grignon de Montfort. Bức Thư đã được ÐTC ấn ký ngày 8 tháng 12 năm 2003, đúng ngày lễ trọng kính Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong thư, ÐTC cũng đã chia sẻ chính kinh nghiệm của ngài đối với Tập Sách của Thánh Louis Marie Grignon de Montfort như sau:

"Chính tôi đây lúc còn trẻ cũng đã nhận được nhiều lợi ích từ tập sách nầy của Thánh Louis Marie Grignon de Montfort; tôi đã gặp được trong đó "câu trả lời cho những thắc mắc" gây ra do bởi lo sợ rằng lòng sùng kính đối với Mẹ Maria có thể dẫn đến việc gây thiệt hại cho việc tôn thờ dành cho Chúa Kitô". Khẩu hiệu sống của đời tôi: "Totus Tuus" (Trọn cả con thuộc về Mẹ) được gợi hứng từ giáo huấn của Thánh Louis Marie Grignon de Montfort. Công thức hai chữ "Totus Tuus" nói lên sự phó thác hoàn toàn cho Chúa Giêsu nhờ qua Mẹ Maria."

Ðược biết Thánh Louis Marie Grignon de Montfort đã viết tập sách "Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria" vào khởi đầu năm 1700, nhưng bản thảo viết tay nầy không được ai biết đến trong vòng khoảng hơn 1 thế kỷ, mãi cho đến khi nó được khám phá cách bất ngờ nào năm 1842 và sau đó được xuất bản năm 1843." Nay Tập Sách đã trở thành tập sách cổ điển bàn về con đường Tu Ðức Thánh Mẫu.

ÐTC đã tóm gọn điểm căn bản của con đường tu đức Thánh Mẫu theo thánh Louis Marie Grignon de Montfort như sau: "Trong khoa tu đức theo thánh Montfort, sức năng động của đức bác ái được diễn tả một cách đặc biệt qua bởi hình ảnh biểu tượng nói về "tình thương chấp nhận làm nô lệ cho Chúa Giêsu" rập theo mẫu gương và với sự trợ giúp của Mẹ Maria... Như Thánh Gioan Thánh Giá, Thánh Louis Marie Grignon de Montfort nhấn mạnh cách đặc biệt về tính cách trong sách của Ðức Tin vừa đồng thời về đặc tính mờ tối căn bản và thường làm ta phải thử thách đau khổ". Nhắc đến Mẹ Maria, như là "dấu chỉ niềm Hy Vọng", Ðức Gioan Phaolô II kết thúc bức thư của ngài như sau: "Giáo Hội trông đợi Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang vào lúc tận thế. Như Mẹ Maria và cùng với Mẹ Maria, các thánh hiện diện trong giáo hội để làm lan tỏa sự thánh thiện và nới rộng công việc của Chúa Kitô, Ðấng Cứu Ðộ Duy Nhất, cho đến tận cùng trái đất và cho đến tận cùng lịch sử".