Với 44 phiếu thuận và 26 phiếu chống Thượng viện Canada đã thông qua quyết định theo đó ngày 02 tháng Tư hàng năm là ngày "Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II"

Việc bỏ phiếu đã trở nên căng thẳng vì sự chống đối quyết liệt của Thượng Nghị Sĩ Serge Joyal đưa ra hôm 15 tháng 12. Serge Joyal là Thượng Nghị Sĩ tự do của Quebec. Serge Joyal cho rằng dự luật này nên bị phản đối bởi vì nó đi ngược lại Hiến chương về các quyền và tự do của Canada vào năm 1982.

Lý luận của Serge Joyal dựa trên những hiểu nhầm tai hại về đạo Công Giáo. Ông nói:

"Dự luật này cho phép công nhận pháp lý một hệ thống tư tưởng và nguyên tắc tôn giáo mà thường đi ngược lại một số quyền cơ bản được quy định trong Hiến chương về các quyền và tự do”. Ông ta đưa ra một thí dụ rằng đạo Công Giáo dạy rằng người phụ nữ phải tôn kính người đàn ông như tôn kính Chúa Trời. Thành thử, người phụ nữ không bao giờ được thụ phong linh mục, mà chỉ có người nam mới được.

Thật là đáng kinh ngạc trước những hiểu biết hoang đường như vậy của một ông Thượng Nghị Sĩ.